Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

O MŠ pred novým školským rokom

O MŠ pred novým školským rokom 1

Naše zameranie a čo nás nasledujúci rok čaká.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. §28 ods.1- zákon 245/2008 Z.z.

 

Zameranie MŠ

Vyrovnávať rozdiely v sociálno-kultúrnej úrovni detí pred vstupom do základnej školy, Viesť deti k tvorivosti, logickému mysleniu, k schopnosti hľadať, spracovávať informácie a dávať ich do súvislostí, Rozvíjať komunikačné schopnosti detí, Utvárať a rozvíjať u detí pocit spolupatričnosti k regiónu a jeho okoliu.

Rozvíjať u detí enviromentálne cítenie, podporiť vzťah dieťaťa k prírode, pozorovať ju, poznávať a chrániť a prebúdzať u detí ekologické povedomie. Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie, samostatnosť, vytrvalosť a iné vôľové vlastnosti detí cez pohybové činnosti, rozvíjať a podporovať jedinečnosť a tvorivosť detí.

Pohyb budeme rozvíjať účasťou na Lyžiarskych kurzoch –zjazdové a bežecké lyžovanie, plaveckou prípravou, turistickými vychádzkami a tiež doplnkovou činnosťou popoludní pri cvičení s prvkami gymnastiky. Využívať budeme ATP-areál telesného pohybu, multifunkčné ihriská a prírodné prostredie. V rámci vzdelávania a cez projekty sa deti oboznámia s volejbalom, futbalom ,tenisom a basketbalom v telocvični obce.

Podporovať telesný rozvoj a zdravie dieťaťa, pozitívne postoje k svojmu zdraviu a zdraviu iných, jeho osobnú spokojnosť a pohodu- využívať obecnú telocvičňu a areál telesného pohybu

Viesť deti k zmysluplnému využívaniu médií.

Posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre.

 

Personálne obsadenie a rozdelenie do tried

1.trieda LIENKY
 • Počet detí 22
 • Pani učiteľky: Mgr. Dana Čupková, Martina Sabadínová
2.trieda VČIELKY
 • Počet detí 23
 • Pani učiteľky: p.riad. Katarína Jambrichová, Františka Kurajdová
Personál
 • Školníčka: Jana Agnetová
 • Vedúca školskej jedálne: Mária Jačalová
 • Hlavná kuchárka : Milada Korčeková
 • Zamestnanec v prevádzke: Anna Obrcianová
 • Zamestnanec v prevádzke: ½ úväzok Katarína Bukasová

 

Začíname s počtom detí: 45
 • 1.trieda: dievčat 9 a chlapcov 13
 • 2.trieda: dievčat 14 a chlapcov 9

100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov.

 

Text: KJ, foto: PJ

Dátum vloženia: 29. 9. 2023 13:23
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 10. 2023 13:28

Obec

Virtuálna prehliadka obce

Vituá prehliadka ZP

2% pre deti ZŠ - tlačivá

ZP

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

prihlásenie na e-mail

Organizácie


hore