Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Poslanci OZ

Volebné obdobie 2022 - 2026

Obecné zastupiteľstvo (ďalej OcZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. (komunálne voľby 29.10.2022)

Funkčné obdobie začína zložením sľubu poslancov a končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(zloženie sľubu - OcZ 23.11.2022, uznesenie čislo 31/2022)

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Obec Závažná Poruba má 7 poslancov.

Ing. Katarína Poliaková

Ing. Katarína Poliaková

Zástupkyňa starostu

nezávislá kandidátka 

296 platných hlasov

Ján Jambrich

Ján Jambrich

Nezávislý kandidát
227 platných hlasov
 

 

Ing. Martin Jurečka

Ing. Martin Jurečka

Nezávislý kandidát
368 platných hlasov

 

Ivan Jačala

Ivan Jačala

Národná koalícia / nezávislí kandidáti
351 platných hlasov
ivanjacala@gmail.com

 

Mgr. Peter Haviar

Mgr. Peter Haviar

Nezávislý kandidát
333 platných hlasov

 

RSDr. Mgr. Dušan Migaľa

RSDr. Dušan Migaľa

Nezávislý kandidát
295 platných hlasov

 

Peter Iľanovský

Peter Iľanovský

Nezávislý kandidát
281 platných hlasov

 


 

 

Organizácie


hore