Obec Závažná Poruba

(oficiálna webová prezentácia obce)

Vitajte na stránke obce Závažná Poruba

Firma PEMMEVA ponúka možnosť objednať si nákup formou donášky domov na tel. čísle: 044/55 47 133 a donášku balenej stravy na tel. čísle: 044/55 22 208, alebo 0903 806 205, podľa jedálneho lístka. Obedy je možné objednať deň vopred do 12:00h, na sobotu a nedeľu v piatok do 12:00h.


logo ot odp

územný plán obce

projekty EU

Dom Milana Rúfusa

Divadlo 3gd

FsK POLUDNICA

SENIORKA

MŠ v Závažnej Porube

ZŠ MR v Závažnej Porube.

JDS

DHZ

Hore na stránke