Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Pracoviská

Sekretariát, dane, poplatky, matrika, informácie

+421 44 5547 369
obec@zavaznaporuba.sk

 • Správa miestnych daní a poplatkov
 • Evidencia obyvateľstva – prihlásenie k trvalému pobytu
 • Matrika - vydáva rodný, sobášny a úmrtný list, pripravuje podklady k uzavretiu manželstva, vykonáva zápisnice o určení otcovstva
 • Overovanie podpisov a listín
 • Činnosť ZPOZ
 • Podateľňa obce
 • Pokladňa obce
 • Spisová agenda obecného úradu i obecného zastupiteľstva
 • Obecná knižnica

 

Mzdový a personálny úsek

+421 44 5547 369
zuzana.vallusova@zavaznaporuba.sk

 • Mzdová a personálna agenda

 

Ekonomický úsek

+421 44 5547 460
iveta.piatkova@zavaznaporuba.sk

 • Účtovníctvo obce
 • Inventarizácia obecného majetku
 • Fakturácia obecných služieb
 • Opatrovateľská služba
 • Administrácia webovej stránky obce

 

Ochrana osobných údajov

+421 44 5547 460
zuzana.vallusova@zavaznaporuba.sk

 • Služby
 • Poskytovanie technických služieb v obci

Organizácie


hore