Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Starosta

Starosta obce Závažná Poruba - volebné obdobie 2022-2026

 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. (Zákon o obecnom zriadení)
(komunálne voľby 29.10.2022)

Vladimír Mlynček
nezávislý kandidát

Hlavná 10/10, 032 02 Závažná Poruba

 

Čo urobím pre obec vo volebnom období 2022 - 2026

(Zloženie sľubu - OcZ 23.11. 2022, uznesenie číslo 31/2022)

 

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho vedomia a svedomia."

Starostu zastupuje zástupca starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. (Zákon o obecnom zriadení)

Organizácie


hore