Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Odpady

Dôležité inštrukcie k 29. decembru 2023

Vzhľadom na množiace sa problémy a sťažnosti vo vývoze TKO a separovaného zberu spoločnosti, ktoré v našej obci zabezpečujú  vývoz odpadu pristupujú od 1.1.2024 k opatreniam, ktorých snahou je zlepšenie fungovania samotných vývozov a triedenia druhotných surovín: 

 • tuhý komunálny odpad sa bude vyvážať iba v nádobách čiernej farbe a pozinkovaných 110 l nádob, tzv. popolníc;
 • separovaný zber plasty budú vyvážané iba v žltých kontajneroch, resp. žltých a priesvitných vreciach;
 • separovaný zber papier bude vyvážaný iba v modrých nádobách, v modrých priesvitných vreciach, resp. papier vložený v krabiciach na voľno;
 • separovaný zber sklo bude vyvážané iba v zelených nádobách.

V prípade, že obsah nádob na tuhý komunálny odpad a separovaný zber nebude zodpovedať požadovanému zloženiu nebude nádoba/vrece vyvezená/né. 

Takto znečistené nádoby/vrecia budú označené nálepkou, bude spravená fotodokumentácia aj s popisným číslom domu. 

Dúfame, že týmito opatreniami budeme našu vzájomnú spoluprácu vylepšovať k vzájomnej spokojnosti. 

Obec Závažná Poruba

Tuhy odpad popolnica

Vývoz tuhého komunálneho odpadu

 • každý nepárny týždeň v stredu

Plasty popolnica

Vývoz plastov z domácností

 • 25.6.2024 (utorok)

Papier popolnica

Vývoz papiera z domácností

3.5.2024 (piatok)

 

Sklo popolnica

Vývoz skla z veľkoobjemových kontajnerov

 • 27.6.2024 (štvrtok)

Kompost obrazok

Kompostovisko - otvorené počas prevádzkových hodín

 • Streda 15.00-18.00 hod.
 • Sobota 13.00-18.00 hod.
 • na skládku je možné ukladať len zelený odpad podľa pokynov pracovníka obecného úradu, akýkoľvek typ výkopovej zeminy a kameniva už nie je možné uskladniť na skládke, tú môžu občania umiestniť v spoločnosti PRIMA SLOVAKIA

Zeleny odpad popolnica

Vývoz zeleného odpadu 

 • realizuje obec každý utorok v pripravených a označených vreciach

Ak správne triedime, svet je krajší!

Triedenie odpadu - obr

Majte na pamäti nasledovné pravidlá

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

Triedenie odpadu - zn 1

 • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
 • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

Triedenie odpadu - zn 2

Prístup k triedeniu v práci Typ: PDF dokument, Velkosť: 405.9 kB

Organizácie


hore