Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Obecná knižnica

Obecné zastupiteľstvo obce Závažná Poruba dňa 29.12.2008, svojim Uznesením, schválilo prevádzku obecnej knižnice. 

logo

interiér

Obecná knižnica v Závažnej Porube je umiestnená v budove kultúrneho domu.

Knižničný fond sa skladá z 4 239 knižničných jednotiek (k.j.), z toho:

 • pre dospelých: beletria 2 033 k.j., náučná literatúra 676 k.j.,
 • pre deti a mládež: krásna literatúra (rozprávky, príbehy) 1 220 k.j., náučná literatúra 310 k.j.,

Čitateľom sa môže stať každý obyvateľ obce Závažná Poruba.

Počet čitateľov k 31.12.2020: 138

Knižničný prírastok za rok 2020: 875 nových kníh.  Počet vypožičaných kníh a časopisov za rok 2020: 3 212

 

Hlavné činnosti
 • Doplňovanie, uchovávanie, ochraňovanie, sprístupňovanie knižničného fondu.
 • Odborná evidencia a spracúvanie knižničného fondu.
 • Poskytovanie knižnično-informačných služieb.
 • Poradenská a konzultačná činnosť.
 
Výpožičná doba

Každú stredu (okrem sviatkov) od 16:30 do 18:30

Každý čitateľ si môže požičať pri jednej návšteve knižnice najviac 5 kníh.

Za chod obecnej knižnice zodpovedá Ing. Andrea Uličná - vedúca obecnej knižnice.

 

Zápisné
 • pre deti, mládež do 15 rokov a seniorov 1,00 €
 • pre dospelých 2,00 

Doba na vypožičanie je 2 mesiace. Pri nedodržaní termínu vrátenia kníh platí pokutu z omeškania vrátenia:

 • viac ako 2 mesiace - 0,40 €
 • viac ako 3 mesiace - 0,80 €
 • viac ako 4 mesiace - 1,00 €

Čitateľ je povinný s knihami zaobchádzať opatrne, nepoškodzovať ich. V prípade ich poškodenia, alebo straty knihy nahradí náklady na knihu nasledovne:

 • trojnásobok zaobstáravacej ceny - náučná literatúra
 • dvojnásobok zaobstáravacej ceny - beletria
 
Odkazy

knižnica

Organizácie


hore