Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Referendum 2023

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) predčasným skončením volebného obdobia,“. Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka
a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

Podrobné informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?referendum a v súboroch na stiahnutie:

Referendum - výsledky

scan0211.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,39 kB

Referendum 2023 - špeciálny spôsob hlasovania

špeciálne hlasovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,22 kB

Referendum 2023 - Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

zverejnenie el. adresy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,87 kB

Referendum 2023 - Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR

WR23_Application2 (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,69 kB

Referendum 2023 - Volebný okrsok a volebná miestnosť

určenie okrsku a volebnej miestnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,1 kB

Referendum 2023 - informácie pre voliča

WR23_Info1skA4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,51 kB

Referendum 2023 - Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda č. 2022/362

2022_362.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,06 kB

Organizácie


hore