Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Stolný tenis

Svoje začiatky začal písať stolný tenis tesne po 2. svetovej vojne, vďaka prvým priekopníkom, ktorými boli Michal Iľanovský (maliar), Miloš Šúlek st., Ľudovít Iľanovský, Ján Iľanovský, Ján Lešťan, Ján Jurečka.

V tomto čase hrávali priateľské zápasy a zásluhou OV ČSTV sa začala organizovať celá okresná súťaž. Postupne pribúdali ďalší nadšenci „ľahkej loptičky“, pravidelne hrávali aj ženy.

V 50-tych rokoch hrávali ženy okresnú súťaž a muži dokonca 2 roky dvíhali meno Závažnej Poruby v krajskej súťaži. Z tejto museli zostúpiť z finančných dôvodov. V tomto období pravidelne hrávali Ján Lešťan, Jaroslav Mudroň, Miloš Majerík, Ľudovít Galko, Ľudo Valent, Jozef Iľanovský a Pavel Šarafín.

Z mladších dosiahli dobré výsledky: Vladimír Šarafín, Dušan Piatka, Ladislav Šúlek, Bohuš Kuľhavý, Miroslav Mlynček a Ľudovít Míša.

Najviac práce pre stolný tenis v tomto období spravil vtedajší pracovník okresného výboru ČSTV Ján Lešťan. Po rokoch úrodných, prišli však roky neúrodné. V 60-tych a 70-tych rokoch stoly zapadli prachom.

Novodobú históriu stolného tenisu v našej obci začala písať v roku 1981 partia: Pavel Števček, Štefan Gábriš, Ján Kamien, Adolf Schlachta, Vladimír Niňaj. K týmto sa neskôr pridali: Miroslav Šidlo a Eugen Vadovický.

Systematickou prácou a vhodným dopĺňaním hráčov sa podarilo stolný tenis v rokoch 1990 – 2000 dostať na dobrú okresnú úroveň, pričom nemôžeme opomenúť dobré tréningové možnosti v našej telocvični, ktorá umožňuje hrať a trénovať na 5-tich stoloch.

V rokoch 1991 – 1998 sme mali v majstrovských súťažiach okresu zaradené 2 družstvá a od sezóny 1998 – 1999 dokonca 3 družstvá. Dve družstvá v I. triede a C – družstvo v II. triede okresu. Za najväčšie úspechy hodnotíme postup B – mužstva v ročníku 1997 – 1998 do I. triedy. O dobrú reprezentáciu sa podieľali títo hráči: Ivan Bubelíny, Juraj Lehotský, Radomír Čupka, Jozef Szarka, Jaroslav Čerstvík a ďalší.

Pozitívne je, že od roku 1999 sa v družstvách opäť objavujú domáci odchovanci: Juraj Bukas, Michal Bardy, Michal Ľupták, Ján Kamien ml..

Oddiel ako predsedovia viedli od roku 1991 Pavel Števček, Ján Kamien, Radomír Čupka, Eugen Vadovický.

Posledné desaťročie potvrdilo nástup mladej generácie, žezlo predsedu stolnotenisového oddielu prevzal od Jána Kamiena v roku 2006 Juraj Bukas. V mužstve sa každoročne začali objavovať mladí hráči, mnohí sa však hlavne zo študijných dôvodov v zostavách mužstiev objavovali len sporadicky. „A“ družstvo hrávalo do roku 2006 v najvyššej okresnej súťaži, „B“ družstvo o jednu súťaž nižšie a obe sa pravidelne umiestňovali v prvej polovici tabuľky. V roku 2006 postúpilo„A“ mužstvo do 5. ligy región Liptov (okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok), kde pôsobilo dve sezóny a v roku 2008 zostúpilo do okresnej súťaže. Od roku 2007 náš oddiel reprezentovali v súťažiach tri muž- stvá a práve „B“ mužstvo dosiahlo najväčší úspech, keď zvíťazilo v ročníku 2007/2008 v 7. lige a vybojovalo si právo postupu do 6. ligy.

V týchto rokoch začala so stolným tenisom nová generácia hráčov: Richard Málik, Ján Hrdko, Jakub Hrdko, Michal Agnet, Lukáš Kráľ. V rámci okresu získavajú mladí hráči svoje prvé skúsenosti so súťažným stolným tenisom a do roku 2011 hrali mužstvá v troch okresných súťažiach – „A“ mužstvo 6. ligu, „B“ mužstvo 7. ligu, „C“ mužstvo 8. ligu. Posledné roky bojovali všetky mužstvá o postupo- vé umiestnenie,„A“ mužstvo skončilo dvakrát štvrté a raz piate,„B“ družstvo dvakrát na bronzovej priečke a „C“ mužstvo raz tretie a raz druhé.

V roku 2011 sa postupové ciele naplnili a „B“ a „C“ mužstvá postúpili, takže v súčasnosti dve mužstvá hrajú najvyššiu okresnú súťaž – 6. ligu a „C“ mužstvo hrá 7. ligu. Potešiteľný je hlavne športový rast našich hráčov, Juraj Bukas patrí medzi najlepších hráčov okresu a mladí hráči pod vedením Ka- rola Vyskočila patria vo svojej vekovej kategórii taktiež k najlepším v okrese. Od roku 2006 organizuje stolnotenisový oddiel turnaj jednotlivcov – VITA- LIT CUP, ktorý je najväčším stolnotenisovým turnajom v rámci okresu a zú- častňujú sa na ňom najlepší hráči okresu Liptovský Mikuláš.

V ďalších rokoch sa z dôvodov zdravotných problémov starších hráčov a školských povinností mladých hráčov každoročne zužoval hráčsky káder, výsledkom čoho bolo, že v sezóne 2015/2016 naše A aj B družstvo skončili v 6. Lige a 1.triede na poslednom mieste a obe naše družstvá vypadli. Pred nováým súťažným ročníkom došlo s k spojeniu s Pavčinou Lehotou a do súťažného ročníka 2016/2017sme prihlásili dva mužstvá, A do 1 a B do 2. triedy.

V tomto ročníku sme po dlhom čase dosiahli medailové umiestnenie, keď B družstvo obsadilo v 2. triede 3. miesto. Výrazne sa zlepšili podmienky v telocvični výmenou osvetlenia, po materiálnej stránke mal oddiel výborné podmienky a činnosť oddielu začala opäť naberať na aktivite. Zlepšenie pod- mienok prinielo väčší záujem o účasť na našich tréningoch aj u hráčov vyšších súťaží a možnosť trénovania s kvalitnými hráčmi sa pozitívne prejavila na výkonnosti našich hráčov. Pred sezónou 2018/2019 sa vrátili z hosťovania Juraj Bukas a Michal Agnet, káder s posilnili Milan Šuna, Jozef Kružian a Ján Dzúrik. Po niekoľkoročnej pauze opäť štartovalo A. družstvov v najvyššej okresnej súťaži – VI. lige , v ktorej sa umiestnilo na 1. mieste a postúpilo po dlhých ro- koch opäť do V. ligy, B družstvo štarovalo v 1. triede a skončilo na 2. mieste. V ročníku 2019/20 prišiel na hosťovanie Ján Boča a opäť sme mohli prihlásiť do majstrovských súťaží tri mužstvá. Nášmu A mužstvu podarilo udržať v V. lige a po dlhom období nováčik z nášho okresu z tejto súťaže nevypadol, B druž- stvo sa 1. triede umiestnilo na 3. mieste a C družstvo v 2. triede na 1. mieste.

Pred súťažným ročníkom 2020/2021 sme sa posilnili, keď na hosťovanie z BZ- VIL Ružomberok prišla Frederika Pisarčíková, ktorá figurovala v slovennskom rebríčku dorasteniek a potom aj hráčok do 21 rokov v prvej desiatke a je len veľka škoda, že pre pandémiu sa musela súťaž prerušiť po dvoch kolách, v ktorých A družstvo zvíťazilo. Výborný malo štart aj B. družstvo v 6. lige a C. druž- stvo v 7. lige. V roku 2020 sa menilo aj zastúpenie našich členov v orgánoch OSTZ Liptovský Mikuláš, kde po dlhých rokoch vo funkciách predsedu ŠTK a podpredsedu OSTZ skončil Ján Kamien st. a do výkonného výboru OSZT Liptovský Mikuláš bol zvolený Lukáš Kráľ.

Po aktivizácii činnosti odielu v spolupráci so starostom obce začala tradícia turnaja „O pohár starostu obce Závažná Poruba“, ktorého prvý ročník bol v roku 2017. Víťazom prvého ročníka sa stal Vladimír Poljak z Východnej, ale v ďalších ročníkoch sa potvrdil výkonnostný rast našich hráčov, keď sa víťazmi turnaja stali naši hráči Jozek Križian, Richard Málik a Matúš Šuna. V roku 2018 sme organizovali turnaj v modrom ping-pongu pravdepodobne ako prví na Slovensku. O rozšírenie aktivity aj mimo majstrovských súťaží sa zaslúžili najmä Miroslav Bobrovčan a Lukáš Kráľ, ktorí v súčasnosti patria k najaktívnejším členom oddielu.

Za 40 rokov od opätovného vstupu našej TJ do majstrovských súťaží sa v oddieli stolného tenisu vystriedalo 64 hráčov a momentálne najstaršími hráčmi su Ján Kamien st., ktorý je jediný hráčom od roku 1981 a Miroslav Brtáň je hráčom od roku 1982. Počas tejto doby sa do oddielu zapojilo 27 mladých hráčov, ale z nich aktívne v súčasnosti hrajú len Juraj Bukas, Michal Agnet, Richard Málik, Lukáš Kráľ a Matúš Šuna.

 

Zdroj: Brožúra vytvorená pri príležitosti osláv 90 rokov športu v obci Závažná Poruba

Organizácie


hore