Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Turistika

Po 2. svetovej vojne začal svoju činnosť aj turistický oddiel. Spočiatku išlo o výstupy jednotlivcov alebo malých skupín, postupne začali však pest- ovať aj výkonnostnú turistiku. V 50-tych rokoch napríklad oddiel vlastnil päť II. a jednu I. výkonnostnú triedu.

60-te roky boli rokmi určitého útlmu. O oživenie turistiky v Závažnej Porube sa v 70-tych rokoch postaral Ján Čunga a na jeho prácu nadviazal Vladimír Jurečka.

Nastala opäť krátka stagnácia, ale od roku 1982 už rozpaľoval srdcia milovníkom prírody František Brantál. Členská základňa sa rozrástla takmer do štyridsiatky. V tomto období oddiel evidoval desať nositeľov výkonnostných tried.

Od roku 1986 pokračoval v úspešne rozbehnutej práci nový predseda turistického oddielu Miloš Jurečka. Podarilo sa mu okolo seba zoskupiť na- jmä mladších sebe vekovo bližších turistov. Túto funkciu vykonával až do roku 1990, kedy ju odovzdal Eugenovi Vadovickému.

Turistický odbor pravidelne v poslednú májovú nedeľu organizuje výstup na Poludnicu a v zimnom období štefanský zimný výstup na Poludnicu.

Od roku 1992 funkciu predsedu prevzal Ing. Milan Kuľhavý. Mladší členovia sa zúčastňovali letných zrazov turistov. V prvej polovici deväťdesiatych rokov zorganizovali viacero zájazdov do zahraničia ako: Alpy, Stredozemné more, niektorí stáli aj na Mount Blancu, Grope, Glockneri.

V tomto čase mal turistický odbor širokú členskú základňu a počet túr v roku sa pohyboval cez 30. Postupne aj vplyvom spoločenských a ekonomických podmienok členská základňa klesala a úmerne aj počet turistických akcií.

Prvé desaťročie nového tisícročia charakterizoval podobne ako v celej spoločnosti, aj v oblasti turistiky „nedostatok“ ľudí.

Odbor turistiky pokračoval v činnosti so zmenšujúcou sa členskou základňou mladí mali veľa iných možností, ktoré pri poklese populácie a stále novších ponukách zábavy výrazne konkurovali aj iným telovýchovným aktivitám.

Zabezpečenie práce zostávalo na stále menšom počte členov a tak sa akcie sústreďovali najmä na osvedčené trasy, kde sa pripájali aj ostatní obyvatelia obce.

Pri problémoch so stále scvrkávajúcimi sa možnosťami verejnej dopravy, turisti našli zdroj nových možností v spolupráci s turistickým oddielom St. Nicolaus, ktorého dopravu využívali pri spoločných akciách 3 – 4 krát v roku. 7 vlastných akcií si dobré meno udržalo, ba trošku aj viac zhodnotilo tradičný výstup na Poludnicu, ktorý svojim programom a kultúrnosťou prispieval k propagácii obce aj v širšom okolí. Výrazný dielom prispievali nielen členovia odboru, ale aj nečlenovia – obyvatelia obce.

V členskej základni nedochádzalo k obnove – skôr sa scvrkávala. Členov zastihoval už vek – vekový priemer sa šplhal nad 50 rokov a oddiel už zasiahol aj najvyšší imperatív života – smrť členov. Navždy odišiel aj dlhoročný predseda, nadšenec turistiky a organizátor František Brantál.

V posledných rokoch aktivitu preberá po Milanovi Kuľhavom najmä Peter Grieš, ktorý po ukončení futbalovej činnosti nachádzal stále väčšiu radosť v turistickom pohybe a organizovaní túr.

Členská základňa v posledných rokoch bola taká malá, že počet členov bol podobný počtu členov výboru najväčšieho oddielu.

 

Zdroj: Brožúra vytvorená pri príležitosti osláv 90 rokov športu v obci Závažná Poruba

Organizácie


hore