Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Futbal

Začiatky futbalu v našej obci vedú do roku 1921. Vtedy ešte neoficiálne, zopár mladých chlapcov sa zložilo na loptu a naháňali ju po lúkach bez dresov, kopačiek – bosí. Taký bol začiatok futbalu v našej obci.

V roku 1931 niekoľko nadšencov futbalu založilo športový klub Závažná Poruba. Prvým predsedom ŠK bol Matej Beťko a prvá jedenástka hrala v tomto zložení: Michal Hladký, Matej Iľanovský, Martin Niňaj, Michal Baráni, Michal Jurečka, Michal Jambrich, Michal Galko, Michal Valent, Pavel Vongrej, Matej Jambrich, Ján Niňaj, Ján Mikuláš, Peter Staroň a ďalší.

Klub si hneď v začiatkoch urobil dobré meno, preto už v rokoch 1933 – 1936 hrali za náš ŠK aj hráči z Lipt. Mikuláša.

V roku 1934 bol zvolený za predsedu ŠK miestny učiteľ Ján Vaško a klub dostal s novým predsedom aj nový názov Snaha Závažná Poruba. V roku 1935 sa opäť premenováva na Slovan Závažná Poruba.

V tomto období sa do športového diania zapája aj miestna učiteľka Magda Kordošová, čo má vplyv aj na rozvoj kultúrnej činnosti v obci, kde sa recitujú básne, hrajú divadelné hry. Z finančného zisku bola potom zakúpená hráčska výstroj.

V roku 1935 vtedajší funkcionári klubu rokujú s miestnymi funkcionármi urbára o povolení vybudovať ihrisko Pod Žiarcom, čo sa po dlhých ťahaniciach aj podarilo. Hracia plocha sa musela ručne upraviť, aby bola spôsobilá na hru. Vybudovali sa drevené šatne.

V roku 1936 sa začínajú hrávať aj majstrovské zápasy, v súťaži Žilinskej župy. V tomto období prispel k rozvoju futbalu ale i lyžovania nový učiteľ Štefan Kubovčík. Vtedy sa na ihrisku striedali Peter Staroň, Miloš Kováč, Šte- fan Kubovčík, Vladimír Kováč, Michal Staroň, Matej Staroň, Martin Šarafín, Rudolf Mikuláš, Adam Jambrich, Ján Paulíny, Ján Jambrich, Jozef Jambrich, Michal Jambrich a Michal Hladký – Kušnierik, ktorý v rokoch 1931 – 1939 bol aj najaktívnejším funkcionárom.

Roky 2. svetovej vojny nepriaznivo ovplyvnili i činnosť ŠK. futbal začal stagnovať. Bolo málo hráčov, pretože veľa chlapov z dediny bolo odvede- ných, alebo sa neskoršie zapojili so zbraňou v ruke do SNP. Niektorí za naše oslobodenie obetovali aj svoje životy. Medzi nimi treba spomenúť aktívnych športovcov Miloša Galku a Vladimíra Šúleka. Česť ich pamiatke!

ŠK v týchto ťažkých rokoch viedli funkcionári: Matej Jambrich, Michal Valent, Ján Niňaj, Peter Staroň, Michal Hladký, Ján Jurečka a na ihrisku sa striedali futbalisti: Ján Agnet, Matej Iľanovský, Miloš Mikuláš, Ján Čúrny, Ján Mlynček, Branislav Filo, Ján Hladký, Miloš Jurečka, Ján Piatka, Ján Jurečka, Ján Valent, Ján Valent II., Miloš Galko, Matej Staroň, Jozef Jambrich, Michal Niňaj, Miloš Medľa, Rudolf Valent, Ján Kováč a ďalší.

Po oslobodení našej vlasti začal pomaly ožívať aj športový život. Začiatky boli ťažké. Hrávali sa len priateľské stretnutia, neskôr okresná súťaž. Hrávalo sa pod hlavičkou SSM-FO Závažná Poruba.

V ročníku 1947 – 1948 hrávalo mužstvo v I. B triede skupiny Turiec - Orava - Liptov.

V roku 1949 došlo k ďalšiemu premenovaniu Jednoty na DŠO Sokol Závažná Poruba. V tomto roku sme hrávali vo východnej oblasti I. skupiny, ktorú sme vyhrali. V mužstve sa vystriedali títo hráči: Miloš Mlynček, Daniel Galko, Ján Piatka, Miloš Jurečka, Rudolf Valent, Miloš Mikuláš, Matej Iľanov- ský, Ján Kováč, Ján Jurečka, Ján Valent, Miloš Staroň, Ján Valent II. a funkcio- nári Michal Valent, Matej Jambrich a Ján Niňaj.

V roku 1951 získala Poruba cennú posilu Ľudovíta Helda.

V nasledujúcich rokoch hrala Závažná Poruba v I. B triede so striedavými úspechmi. S mužstvom sa začína pracovať systematicky a vybudovalo sa aj silné dorastenecké mužstvo, v ktorom hrali Jaro Mudroň, Pavel Jurečka, Ľudo Hrdko, Vlado Niňaj, Miloš Kuľhavý, Miloš Kuľhavý II., Michal Hrdko, Ľu- dovít Galko, Ľudovít Valent, Ladislav Medľa, Ľudo Rúfus, Ján Paško, Anton Kováč, Jozef Vongrej, Pavel Šarafín, Miloš Míša, Ján Vongrej.

V roku 1952 poskytol vtedajší MNV v Závažnej Porube telovýchovnej jednote pozemok a zaplánoval výstavbu futbalového štadióna a ihriska.

Popri výstavbe bežal normálny futbalový život. V roku 1955 chýbal nášmu mužstvu len krôčik k postupu do I. triedy, keď mužstvo v zložení Miloš Iľanovský, Ján Šarafín, Daniel Galko, Ján Iľanovský, Miloš Jurečka, Július Šarafín, Rudolf Valent, Miloš Staroň, Miloš Hladký, skončilo na II. mieste bod za Turčianskymi Teplicami.

V roku 1958 začala tradícia turnaja „Štyri strany Poruby“ za účasti Kopaníc, Brestovej, Lopatiny a Potočka. V prvom ročníku zvíťazila Brestová.

V jeseni roku 1958 prišli do mužstva hráči: Ján Baráni, Pavel Jurečka, Dušan Mikuláš, Anton Kováč, Miloš Míša, Ján Paško.

V roku 1954 mužstvo skončilo v súťaži I. B triedy na 5. mieste „B“-čko vyhralo okresnú súťaž IV. triedy a postúpilo do III. triedy.

V roku 1960 došlo k reorganizácii súťaží a naše mužstvo zostúpilo do II. triedy.

 

30. výročie založenia futbalu v dedine sme oslavovali postupom do I. triedy. O postup sa pričinili hráči: Jaro Mudroň, Vlado Štrkolec, Miloš Bátik, Ludo Míša, Milan Piatka, Vladimír Šarafín, Ján Baráni, Pavel Jurečka, Anton Kováč, Ľudo Piatka, Miloš Šarafín, Jozef Iľanovský, Ivan Jambrich, Ľudo Beťko a ďalší. Po ročnom pôsobení sme však z I. triedy zostúpili. V tomto období vedú futbalový oddiel Ľudovít Kováč, Michal Valent, Vladimír Mlynček, Peter Staroň, tréner Bartánus.

V roku 1962 prišli do mužstva posily Marián Lipták a Vlado Húlek. I keď mužstvo pod vedením trénera Švantnera skončilo na 6. mieste, v rámci opä- tovnej reorganizácie sme postúpili do I. B triedy.

V letnej prestávke roku 1964 sme hrali prvý medzinárodný priateľský zápas s Biežanowkou Krakow s výsledkom 2:2.

V súťaži I. B triedy v roku 1965 obsadilo naše prvé mužstvo 2. miesto v súťaži. V dobrých výsledkoch pokračovalo mužstvo aj v roku 1966, keď pod vedením trénera Pavla Mejchera hralo o postup do I. A triedy s Varínom. V treťom zápase sa rozhodlo o postupe Varína. Druhé mužstvo skončilo v III. triede na 11. mieste.

V roku 1967 sme opäť hrali II. triedu a omladené mužstvo pod vedením Miloša Staroňa skončilo na 7. mieste. „B“-čko v III. triede na 9. mieste.

V sezóne roku 1968 nám postup do I. triedy unikol o vlások, mužstvo tvorili pod vedením trénera Miloša Staroňa: Vlado Šarafín, Boris Uhrín, Palo Valent, Jano Kováč, Zdeno Piatka, Laco Piatka, Braňo Piatka, Pavel Staroň, Pavel Baráni, Michal Medľa, Vlado Štrkolec, Pavel Jurečka, Jožo Mrva, Jožo Sýkora.

V roku 1969 prevzal funkciu trénera bývalý úspešný futbalista Ivan Jam- brich. Pod jeho vedením skončilo mužstvo na 5. mieste. Nasledujúcu sezó- nu viedli mužstvo dvaja tréneri Jozef Mrva a Pavel Šarafín. Skončili sme na 3. mieste. „B“-čko v III. triede na 10. mieste.

V sezóne 1970 – 1971 pod vedením trénera Jána Králika sme skončili na 5. mieste v II. triede. „B“-čko na 3 mieste v III. triede. V týchto rokoch hrali hráči: Karol Varga, Zdeno Bátory, Zdeno Piatka, Ján Kubín, Laco Niňaj, Ján Králik, Pavel Baráni, Stano Niňaj, Vlado Kováč, Ľudo Broska, Peter Jambrich, Julo Bartoš, Braňo Piatka, Vlado Šarafín, Pavol Staroň, Laco Staroň, Anton Kalousek.

13. júla 1971 sa uskutočnil historický ženský zápas Závažná Poruba – ČSSR – reprezentantky v lyžovaní 1:10.

V rámci osláv 40 rokov TJ sa uskutočnili nasledovné zápasy: starí páni hrali so susedným Okoličným 1:1 a vyvrcholením osláv bol zápas Závažná Poruba – VSS Košice 1:4 (1 300 divákov). Góly: za domácich Zelina, za hostí Straus 2, Dojčák, Štafura.

 

V ročníku 1971 – 1972 pod vedením Králika skončilo A mužstvo na 1. mieste s náskokom 7 bodov a postúpilo do I. triedy.

V mužstve sa striedali hráči: Ján Králik, Karol Varga, Ján Kubín, Braňo Pi- atka, Zdeno Piatka, Laco Niňaj, Pavel Baráni, Pavel Staroň, Ľudo Broska, Vla- do Šarafín, Vlado Kováč, Adolf Schlachta, Pavel Valent, Bohuš Valent, Tóno Kalousek, M. Richter, Julo Bartoš, Zdeno Bátory, Ján Kozák.

„B“-čko po 13 rokoch účinkovania v III. triede skončilo na poslednom mieste a vypadlo do IV. triedy. Dorast v II. triede skončil na 8. mieste, žiaci obsadili II. miesto bod za Uhorskou Vsou. Za odmenu k postupu „A“ mužstvo bolo na zájazde v MĽR na Balatone.

V ročníku 1972 – 1973 začal trénovať dospelých Pavel Mejcher. Predse- dom oddielu bol Ľudovít Kováč, naši ako nováčik súťaže obsadili 5. miesto. V roku 1972 sa nadviazala družba s mužstvom TJ Sokol Bohuslavice.

V ročníku 1973 – 1974 skončili na III. mieste. Futbalistom roka sa stal Ján Macík. Cez letnú prestávku k nám zavítal majster ČSSR a víťaz pohára Slovan Bratislava. Stretnutie veľmi dobrej úrovne skončilo výsledkom 1:4. Góly za domácich: Ľudo Broska, za hostí: Čapkovič Ján, Čapkovič Jozef, On- druš, Pivarník.

V nasledujúcej sezóne naše mužstvo dospelých obsadilo druhé miesto a naznačilo ambície pre nasledujúci ročník.

Obrovským úspechom roku 1975 bolo víťazstvo v krajskom kole Slovenského pohára, keď vo finále sme zdolali Strojár Lučenec po výsledkoch 4:2 a 1:1.

 

V lete roku 1975 boli hráči na zájazde v Juhoslávii, dorast skončil na IV. mieste a žiaci na 3. mieste OM.

Medzi najväčšie úspechy porubského futbalu patrí sezóna 1976 – 1977, keď naše mužstvo po veľmi dobrých výkonoch vyhralo 1. B triedu a po- stúpilo do 1. A triedy. Pod vedením trénerov Jána Kováča a Jána Macíka sa v mužstve striedali hráči Vlado Šarafín, Pavel Baráni, Rudo Galko, Igor Piatka, Milan Mikuláš, Bohuš Valent, Ján Poliak, Dušan Vretenár, Stano Niňaj, Ondrej Rybársky, Adolf Schlachta, Peter Jambrich, Jozef Mikuláš, Anton Hambálek, Miro Iľanovský.

Dorast skončil na II. mieste bod za Bielym Potokom. Žiaci obsadili IV. miesto. Predsedom FO bol Miloš Hladký. Ako nováčik mužstvo v 1. A triede skončilo na 9. mieste.

Po dvojročnom účinkovaní v 1. A triede sme v roku 1979 vypadli opäť do 1. B triedy. Dorast v III. triede skončil druhý, bod za postupujúcim Okolič- ným. Žiaci v okresnej súťaži obsadili IV. miesto. Futbalistom roka sa stal Miro Medľa, hráč nastupujúcej generácie.

V sezóne 1979 – 1980 dorast po dvojročnom pôsobení v III. triede po- stúpil do II. triedy. V súvislosti s reorganizáciou v súťaži sa napriek 11. miestu „A“-mužstvo ocitlo v II. triede OM. K zmene došlo aj u predsedu FO. Novým sa stal Pavol Staroň. Od tejto sezóny hrá mužstvo dospelých nepretržite II. triedu. V decembri 1981 k nám zavítal na besedu tréner reprezentačného družstva Dr. Jozef Vengloš.

V roku osláv 50. výročia vzniku org. telovýchovy naše družstvo dospe- lých skončilo na 4. mieste – teda sa nepodaril návrat do krajskej súťaže.

V rámci osláv zohralo naše mužstvo zápas roka Ostrava – Poruba, v kto- rom sme podľahli 0:3. Pred týmto zápasom sme sa rozlúčili s dlhoročnou oporou Adolfom Schlachtom, ktorý skončil s aktívnou činnosťou.

V sezóne 1981 – 1982 sa prihlásil náš oddiel žiakov do Okresnej žiac- kej ligy, čím vznikli dve mužstvá starších a mladších žiakov. Prvé historické víťazstvo mladších žiakov v pomere 1:2 zaznamenali v Liptovskom Mikulá- ši. No napriek tomu skončili na poslednom mieste s troma bodmi a skóre 3:154. Starší žiaci skončili na 8. mieste so ziskom 13 bodov.

V sezóne 1982 – 1983 viedol mužstvo Imrich Magdoško, mužstvo hralo najhoršie v doterajšej histórii. Skončilo na poslednom mieste a len vďaka reorganizácii sme nevypadli do III. triedy. Dorast v III. triede skončil tretí, starší a mladší žiaci vo svojich skupinách poslední. Bol to naozaj čierny rok v našom futbale. Mužstvo dospelých preberá Vladimír Bardy. Má k dispozícii hráčov: I. Hladký, J. Mlynček, M. Hladký, M. Staroň, P. Grieš, P. Šuvada, Ing. R. Galko, Ing. M. Iľanovský, I. Piatka, J. Mikuláš, P. Jambrich, P. Pastorek, M. Medľa, J. Jurečka, P. Klepáč, D. Vretenár. Mužstvo skončilo na 9. mieste, do- rast v druhej triede skončil druhý, starší žiaci 7. a mladší žiaci zaznamenali výborný úspech a končili druhý, 2 body za Liptovským Mikulášom. V lete sme boli na družobnom zájazde v Ostrave a Bohuslaviciach.

V sezóne 1985 – 1986 vedie mužstvo Ivan Jambrich a skončil s ním na 5. mieste. V lete roku 1986 sme boli prvýkrát na družobnej návšteve na východnom Slovensku v Budkovciach, kde sme hrali na turnaji s mužstvami Michaloviec 0:6 a Veľkými Kapušanmi 0:3.

Od leta tohto roku vedie prvé mužstvo Ján Kováč.

3. novembra 1986 tragicky zahynul nádejný futbalista Róbert Droppa. Česť jeho pamiatke. V sezóne pod vedením nového trénera sme v tabuľke obsadili 5. miesto. Dorast skončil druhý, žiaci 3. resp. deviaty.

V lete roku 1987 organizuje FO 1. ročník žiackeho turnaja Memoriál Róberta Droppu, víťazom sa stali žiaci z Palúdzky.

V sezóne 1988 – 1989 mužstvo skončilo na 5. mieste II. triedy. Dorast zaznamenal prenikavejší úspech a skončil na druhom mieste za Černovou.

V roku 1989 sa s mužstvom dospelých rozlúčil Ján Kováč a na trénerskú lavičku zasadol Peter Jambrich. Na poste predsedu FO Ing. Pavel Beťko nahradil Pavla Barániho. Pod jeho vedením mužstvo skončilo na 4. mieste s hráčmi: Ján Iľanovský, Ján Mlynček, Peter Grieš, Milan Stromko, Milan Staroň, Ľubo Galko, JUDr. Vladimír Balun, Ing. Peter Pastorek, Juro Pastrorek, Ľubo Paulíny, Miro Medľa, Stano Schlachta, Ing. Peter Iľanovský, Peter Didek, Laco Piatka. Žiaci v rámci zimnej prípravy absolvovali halový turnaj v Budkovciach. Najlepší brankár turnaja bol vyhodnotený Michal Mišík. V tomto súťažnom ročníku bolo po 17. rokoch prihlásených do súťaže „B“ mužstvo dospelých. V IV. B skupine skončilo na 8. mieste. Dorast skončil štvrtý, žiaci na piatom, resp. na šiestom mieste.

Cez letnú prestávku vyhrali naši žiaci IV. ročník silne obsadeného turnaja Memoriál Róberta Droppu. Účastníci turnaja Liptovský Mikuláš, Budkovce, Liptovský Hrádok.

15. 7. 1990 sme usporiadali I. ročník „O pohár predsedu MNV“, od roku 1991 „O pohár starostu obce“. Zakladateľom bol Jaroslav Jurečka.

Ročník 1990 – 1991 pod vedením trénera Petera Kubištu z Liptovského Mikuláša obsadilo mužstvo v II. triede 10. miesto, B mužstvo 7. miesto v IV. triede, dorast 9. miesto, starší žiaci 5. miesto, mladší žiaci 8. miesto.

29. 8. 1991 sa konali oslavy 60. výročia založenia organizovanej telový- chovy v rámci turnaja O pohár starostu obce. Víťazom sa stali futbalisti Budkoviec – účastník II. futbalovej ligy. Od augusta 1991 trénerom I. mužstva sa stáva Ladislav Grešo z Liptovského Mikuláša. Pod jeho vedením mužstvo obsadilo v ročníku 1991 – 1992 v II. triede 13. miesto.

V súťažnom ročníku 1992 – 1993 pod vedením nového trénera Mariána Kuchárika z Liptovského Mikuláša obsadilo mužstvo 6. miesto. B-mužstvo dospelých v III. B triede obsadilo 11. miesto a vypadlo do IV. triedy, preto výbor FO rozhodol o jeho zrušení.

Ročník 1993 – 1994 I. mužstvo v II. triede obsadilo 2. miesto, dorast v II. triede 10. miesto, žiaci 6. miesto. V tomto ročníku bolo vytvorené už len jedno družstvo žiakov.

Funkcionármi v tomto období boli: Ing. Pavel Beťko, Ján Mlynček, Pavel Šarafín ml., Tomáš Agnet, Ján Mikuláš.

V súťažnom ročníku 1994 1995 obsadilo I. mužstvo v II. triede 3. miesto.

Súťažný ročník 1995 – 1996 bol úspešný, po 16 rokoch absencie v regionálnej súťaži sa nám podaril postup do V. ligy. Postup pod vedením trénera Mariána Kuchárika vybojovali: Ján Iľanovský, Ján Mlynček, Róbert Petruška, Marián Kuchárik ml., Miroslav Iľanovský, Dušan Poliak, Milan Staroň, Stani- slav Schlachta, Igor Vyskočáni, Miroslav Medľa, Vladimír Michalička, Ladislav Piatka, Igor Schlachta, Rudolf Žídek, Martin Hladký, Andrej Iľanovský, Stani- slav Ručkay, Jozef Pavlovič.

Dorast obsadil v II. triede 13. miesto, žiaci 11. miesto.

V ročníku 1996 – 1997 sa stal novým trénerom Ján Kováč. Mužstvá nastúpili pod novým názvom Športový klub Závažná Poruba. V V. lige sme obsadili 9. miesto. Dorast v II. triede obsadil 4. miesto, žiaci 9. miesto. V tomto roku sme prihlásili dorast do V. ligy, čo je v histórii dorastu najvyššia súťaž.

V ročníku 1997 - 1998 sme obsadili v V. lige 6. miesto. V jarnej časti sú- ťaže prevzal mužstvo dospelých Branislav Urban. Dorast v V. lige obsadil 7. miesto, žiaci v okresnej súťaži 2. miesto.

V sezóne 1998 – 1999 opäť došlo k zmene na poste trénera, keď mužstvo opäť preberá Marián Kuchárik. Dorast trénuje Dušan Poliak a žiakov Milan Beňo a Ivan Hladký. V súťaži sme obsadili 4. miesto. V mužstve dospelých sa striedali hráči: Ľubomír Lauko, Ján Iľanovský, Róbert Petruška, Pavol Debnár, Martin Šimon, Marián Kuchárik ml., Miroslav Kompiš, Stanislav Schlachta, Peter Cárach, Boris Multáň, Igor Vyskočáni, Dušan Bocko, Igor Schlachta, Ján Mlynček. Dorast obsadil v V. lige 12. miesto a so súťažou sa rozlúčil. Žiaci obsadili 4. miesto.

V ročníku 1999 – 2000 sme obsadili v V. lige 7. miesto, dorast v I. triede skončil na 9. mieste, žiaci vybojovali postup medzi okresnú elitu. V tomto roku mužstvo dospelých prevzal Vladimír Michalička z Liptovského Mikuláša.

V sezóne 2000 – 2001 skončilo mužstvo dospelých v V. lige na 5. mieste, dorast v I. triede obsadil 6. miesto, žiaci sa stali majstrami Liptova a vybojovali historický postup do regionálnej súťaže. V rámci reorganizácie mládežníckych súťaží sme vytvorili mužstvo mladších a starších žiakov, ktorí od nového súťažného ročníka budú hrať III. ligu. O postup sa zaslúžili: Michal Hurtečák, Jozef Putera, Anton Kováč, Matúš Hladký, Martin Dobák, Michal Bela, Jaroslav Devečka, Martin Kustra, Matej Beťko, Michal Oško, Rastislav Devečka, Martin Harakaľ, Lukáš Kula, Peter Juríček, Mário Urbanovič, Peter Muzika, Tomáš Žilla, Nikolaj Balún, tréneri: Jozef Palkovič, Ivan Hladký.

V súčasnom období výbor FO pracuje v zložení: Ing. Pavel Beťko, Milan Staroň, Ján Mlynček, Pavel Šarafín ml., Ján Mikuláš, Ing. Miroslav Iľanovský, Ján Jambrich, Milan Kováč.

Futbalistom XX. storočia sa stal Miloš Staroň.

V júli 2000 sa naši žiaci zúčastnili medzinárodného žiackeho futbalového turnaja v Dánsku za účasti 400 družstiev z 18 krajín.

V súťažnom ročníku 2001 – 2002 obsadilo A-mužstvo v V. lige 7. miesto, dorast v I. triede 2. miesto, starší žiaci pod vedením trénera Jozefa Pauloviča vyhrali III. ligu a postúpili do II. ligy, čo znamenalo najvyššiu súťaž v histórii klubu. Mladší žiaci obsadili 10. miesto.

V tomto roku sme oslávili 70-te výročie organizovaného športu. Vyvrcholením osláv bol zápas nášho A-mužstva s III. ligovým Liptovským Miku- lášom. Hostia zvíťazili 3:1.

V ročníku 2002 – 2003 novým trénerom A-mužstva sa stal Dušan Lehotský z Liptovské Hrádku. Mužstvo obsadilo v V. lige 4. miesto. Káder tvorili: Ľubomír Lauko, Andrej Iľanovský, J. Harman, M. Medla, Kuchárik M., Pavol Debnár, M. Kompiš, R. Petruška, A. Vretenár, S. Schlachta, J. Schlachta, D. Bocko, M. Štepita, B. Multáň, J. Vyskočani, M. Tomek, M. Kmeť, T. Zemko, M. Kováčik, M. Bárdy.

Dorast zvíťazil v I. triede a ako majster Liptova postúpil do V. ligy. Pri úspechu bol opäť tréner Jozef Pavlovič, ktorý bol vyhodnotený ako najú- spešnejší tréner mládeže na Liptove. Starší žiaci obsadili v II. lige 9. miesto, mladší žiaci 14. miesto.

V letnej prestávke sa uskutočnil XI. ročník futbalového turnaja„O pohár starostu obce“ s medzinárodnou účasťou poľského mužstva LSK Huragan Wakmund. Víťazom sa stali futbalisti III. ligového Liptovského Mikuláša.

V tomto období výbor FO pracoval v zložení: Ing. Pavel Beťko – pred- seda, Ján Mlynček, Ing. Miroslav Iľanovský, Pavel Šarafín ml., Milan Staroň, Jaroslav Beťko, Ivan Hladký, Milan Kováč, Ján Mikuláš. Futbalista roka 2002 stal Ľubomír Lauko.

Za zmienku stojí, že na našom štadióne trénovalo počas letnej prestávky reprezentačné mužstvo Ománu pod vedením Čecha Milana Máčalu.

V ročníku 2003 – 2004 A-mužstvo obsadilo v V. lige 5. miesto, niektoré výsledky: Černová – Závažná Poruba 0:5, Martin „B“ – Závažná Poruba 5:0, Turany – Závažná Poruba 0:2. Futbalistom roka sa stal Ľubomír Račko. Do mužstva prišli: M. Vozár, Hlušak, Hrbek, P. Húska, z dorastu Matej Beťko, Ma- túš Hladký. Dorast sa umiestnil v V. lige na 6. mieste. Starší žiaci v II. lige 10. miesto, mladší žiaci 14. miesto. Prípravný zápas starších žiakov Závažná Poruba – Michalovce 1:2.

Ročník 2004 – 2005: novým trénerom A-mužstva sa stal Ján Pleva. Pod jeho vedením skončilo mužstvo v V. lige na 8. mieste. Dorast obsadil v V. lige 2. miesto, starší aj mladší žiaci v II. lige zhodne 13. miesto.

Víťazom XII. ročníka turnaja „O pohár starostu obce“ sa stali naši futbalisti. Tréner Ján Pleva skončil svoje krátke polročné pôsobenie. Futbalistom roka sa stal Mário Vozár.

V letnej prestávke sa naše A-mužstvo zúčastnilo turnaja v Poľsku„O pohár Nowy Targ“, ktorý aj vyhralo. Taktiež vyhralo aj pohár „Starostu obce“.

V ročníku 2005 – 2006 bol k A-mužstvu angažovaný Rudolf Urbanovič, ale len na 6 mesiacov. Od 1. 1. 2006 opäť prevzal mužstvo tréner Ján Pleva a skončili sme na 4. mieste. Dorast trénoval Dušan Lehotský a umiestnili sa na 2. mieste, čo znamenalo postup do IV. ligy (najvyššia súťaž dorastu v histórii klubu). Starší žiaci trénovali pod vedením Jaroslava Beťku a Ivana Hladkého. V II. lige skončili na 14. mieste, čo znamenalo zostup do III. ligy. Mladší žiaci pod vedením Dušana Bocka skončili na 11. mieste.

Novým hospodárom na štadióne sa stal Branislav Beťko, ktorý vymenil Petera Jambricha.

Víťazom XIII. ročníka „O pohár starostu“ sa stali futbalisti Tatrana Liptovský Mikuláš. Po dlhých 22 rokoch sme obnovili družobné styky s moravský- mi Bohuslavicami. Futbalový zápas Bohuslavice – Závažná Poruba skončil výsledkom 3:1.

Ročník 2006 – 2007 A-mužstvo zvíťazilo v V. lige suverénnym spôsobom, keď pred druhými Vrútkami sme mali 29-bodový náskok. Získali sme 73 bodov a skóre 79:12. Tým sme získali podľa „Sportinform“ odborný časopis ATJK SR nový slovenský rekord vo futbalových súťažiacich na Slovensku a druhýkrát v histórii sme postúpili do IV. ligy. Za týmto úspechom nepochybne stál aj tréner Ján Pleva, ktorý bol vyhodnotený za SsFZ ako najúspešnejší tréner v súťažiach Stredoslovenského regiónu. Postup do IV. ligy vybojovali: J. Hablák, M. Dula, Ľ. Račko, M. Kováč, P. Maťko, A. Vretenár, I. Vyskočani, M. Beťko, M. Kmeť, M. Budvesel, M. Kováčik, M. Droppa, M. Bella, P. Psotka, M. Hladký, M. Jurečka, P. Zawisza, J. Čajka, J. Chrieštel, J. Jurečka. Futbalistom roka sa stal Matej Beťko. Dorast obsadil v IV. lige 9. miesto, starší žiaci v III. lige 4. miesto, mladší žiaci 11. miesto.

Súťažný ročník 2007 – 2008 ako nováčik súťaže IV. ligy sme obsadili 2. miesto. Do mužstva prišli J. Drgoň, M. Repček, M. Králik, J. Šingliar. Doras- tencom sa nedarilo, keď obsadili 13. miesto v IV. lige. Starší žiaci v III. lige obsadili 4. miesto, mladší žiaci 12. miesto. XV. ročník „O pohár starostu obce“ vyhral Tatran Liptovský Mikuláš.

Ročník 2008 – 2009 mužstvo posilnili P. Húska (vrátil z Liptovského Mi- kuláša), M. Praštiak, v jarnej časti Miroslav Švárny. V súťaži sme opäť obsadili 2. miesto, čo tento raz znamenalo obrovský úspech – postup do najvyššej regionálnej súťaže III. ligy. Zaujímavé výsledky: Závažná Poruba – Predmier 4:1, Závažná Poruba – Kysucký Lieskovec 7:2, Stráňavy – Závažná Poruba 0:3. O tento historický úspech sa pod vedením Jána Plevu pričinili: B. Hrča, A. Valíček, J. Šingliar, A. Vretenár, M. Repček, M. Praštiak, P. Húska, M. Švárny, M. Beťko, M. Kmeť, J. Čajka, M. Bella, M. Droppa, M. Králik, M. Macík, Ľ. Račko. Futbalista roka bol opäť Matej Beťko.

Dorast viedol tréner Miroslav Droppa. Obsadili v IV. lige 9. miesto, starší žiaci v III. lige 2. miesto, mladší žiaci 5. miesto.

XVI. ročník turnaja „O pohár starostu“ vyhrali futbalisti FK Svit.

Ročník 2009 – 2010 A-mužstvo viedol nový tréner Jozef Tekel z Liptovského Mikuláša. Úvod v III. lige sa nám nevydaril, keď sme prehrali v Krásne nad Kysucou 3:0 a v Turanoch 5:1. V ďalšej časti súťaže sme dosahovali stri- edavé úspechy: Fiľakovo – Závažná Poruba 0:1, Závažná Poruba – Banová 4:0, Bytča – Závažná Poruba 1:2, Kremnička – Závažná Poruba 4:0, Závažná Poruba – Králiky 0:6, Králiky – Závažná Poruba 0:2. Do odvety bolo mužstvo posilnené hráčmi: M. Vyskoč – Banská Bystrica, J. Oláh – Kremnička, Michal Olejár – Liptovský Mikuláš, nakoniec ako nováčik súťaže sme obsadili v III. lige – stred pekné 6. miesto. Dorast obsadil v IV. lige 4. miesto. Starší žiaci v III. lige 9. miesto. Súťaž mladších žiakov sa nehodnotí do tabuľky.

XVII. ročník turnaja „O pohár starostu obce“ opäť vyhrali futbalisti Svitu. V tomto období výbor FO pracoval v zložení: predseda Ing. Pavel Beťko, Ján Mlynček, P. Šarafín, Jaroslav Beťko, Boris Dvorský, Ivan Hladký, Milan Staroň, Milan Kováč, Ing. František Sabol. Futbalista roka – Matej Beťko.

Súťažný ročník 2010 – 2011: novým trénerom sa stal Eduard Mydliar (bývalý ligový hráč Ružomberka, Košíc, Trenčína). A-mužstvo pod jeho vedením po jesennej časti III. ligy obsadilo 12. priečku. Mužstvo bolo posilnené Mirom Blaštíkom z Liptovského Mikuláša, z dorastu O. Tuka, T. Glončák a vrátil sa M. Budvesel. Dorast je na 6. mieste, starší žiaci pod vedením nového trénera Milana Vyšného a Ivana Hladkého na 8. mieste.

V príprave na odvetné časti sme sa stretli so zaujímavými súpermi Corgoň ligová Nitra – Závažná Poruba 6:0, ďalšie výsledky: Závažná Poruba – Chomutov 0:0.

V ročníku 2010 – 2011 A-mužstvo v III. lige stred obsadilo 5. miesto. Dorast v IV. lige sever sa umiestnil na 6. mieste. Starší žiaci v III. lige sever obsadili 10. miesto. V letnej prestávke bol pri príležitosti 80. výročia športu v obci plánovaný XVIII. ročník turnaja „O pohár starostu obce“, pre nepriaznivé počasie sa nekonal. 24. júla v rámci osláv zahralo naše mužstvo priateľský zápas s atraktívnym súperom – Corgoň ligovým Ružomberkom, kde hostia zvíťazili 4:0.

Na čele ako futbalový predseda stojí 22 rokov Ing. Pavel Beťko, ktorému nezištne pomáhajú členovia výboru a to manažér Ján Mlynček a členovia Milan Staroň, Pavel Šarafín, František Sabol, Ivan Hladký, Jaroslav Beťko, Vla- dimír Mlynček ml., Ján Mikuláš, Peter Jambrich, Ján Jambrich.

 

Najväčšie úspechy futbalu 90-ročnej histórie

vysledky

Ročník 2011 – 2012 A-mužstvo v III. lige stred obsadilo 6. miesto. Získalo 47 bodov a skóre 50:44.
Výsledky: Martin-Záv. Poruba 0:0, Záv. Poruba-Žiar nad Hronom 4:4, Záv. Poruba-Žilina „B“ 1:0, Záv. Poruba-Turany 8:1. Futbalista roka Milan Vy- skoč, tréner Peter Maťko. Dorast v IV. lige obsadil 10. miesto. Žiaci st. v III. lige obsadili 10. mies- to. Žiaci ml. obsadili 10. miesto. XVIII. ročník turnaja „O pohár starostu obce“ vyhrali naši futbalisti.

Ročník 2012-2013

A-mužstvo v III. lige stred obsadilo 8. miesto s 42 bodmi a skóre 42:45. V mužstve sa striedali: vedúci mužstva Jozef Olejár, A. Vretenár, M. Prašti- ak, Michal Repček, Peter Húska, P. Beťko ml. , M. Bella, M. Šimček, Peter Gu- ráň, Miroslav Droppa, Martin Repček, Jakub Čajka, B. Hrča, Ľubomír Račko, Marek Herčut, M. Vyskoč, MateJ Beťko, M. Králik. Niekoľko výsledkov: Záv. Poruba-Banská Štiavnica 3:0, Záv. Poruba-Zvolen 2:0, Bytča-Záv.Poruba 5:1, Žilina „B“-Záv.Poruba 2:0. Futbalista roka Matúš Praštiak.

V rebríčku výkonnosti vo futbalových súťažiach v roku 2013 obsadilo naše mužstvo 68 miesto na Slovensku na 1. až 10. mieste sa umiestnili pr- voligové mužstvá. Bolo hodnotených 136 mužstiev. Dorast obsadil v IV. lige 11. miesto, žiaci st. 7. miesto, žiaci ml. 7. miesto.

XIX. ročník turnaja „O Pohár starostu obce“ vyhrali naši futbalisti.

Ročník 2013-2014

bol pre naše mužstvo neúspešný. V III. lige stred sme obsadili 15. miesto a po piatych rokoch sme zostúpili do IV. ligy stred, keď sme získali 28 bodov a skóre 26:51. Niektoré výsledky: Záv. Poruba-Lučenec 0:0, Čadca-Záv. Poruba 5:2, Makov-Záv. Poruba 5:1.

Od 11.1.2014 nový tréner A-mužstva Miroslav Droppa. Dorast obsadil v IV. lige 14.miesto, žiaci st. v III. lige 13. miesto, žiaci sa vrátili do okresnej súťaže.

XX. ročník „O pohár starostu obce“ vyhrali futbalisti ŠKH Lipt. Hrádok.

Ročník 2014-2015

Po 5-tych rokoch v III. lige sme začali v IV. lige sever pod vedením tré- nera Romana Vavroviča. Obsadili sme 4. miesto, keď sme získali 46 bodov a skóre 43:26. Káder tvorili: M. Vyskoč, A. Vretenár, Ľ. Račko, D. Koštial, L. Šveda, M. Dunaj, Patrik Perašín, M. Repček, Peter Ilavský, A. Hablák, A. Glončák, M. Herčut, R. Perašín, Jakub Čajka, L. Blalúch, P. Moravčík, R. Pačaj.

Výsledky: Stráňavy-Záv.Poruba 0:2, Ro- sina-Záv. Poruba 2:2, Kysucké Nové Mesto- -Záv. Poruba 0:2. Futbalista roka 2014 Matej Beťko. XXI. Ročník turnaja „O pohár starostu obce“ vyhrali futbalisti Lipt. Hrádku.

Ročník 2015-2016

Staronovým trénerom sa stal Miroslav Droppa. Mužstvo obsadilo 10. miesto v IV. lige sever so ziskom 28 bodov a skóre 27:38.
Výsledky: Záv. Poruba-Rosina 0:1, Záv. Poruba-Diviaky 3:1. XXII. ročník turnaja „O pohár
starostu obce“ vyhrali vyhrali futbalisti Tatranu Lipt. Mikuláš – účastník II. ligy. Futbalista roka sa stal Patrik Perašín. IV. liga dorast 5. miesto, žiaci U15 I. trieda 1. miesto. Žiaci U13 Kormanov pohár 6. miesto.

Ročník 2016-2017

V IV. lige sever A-mužstvo obsadilo 8. miesto, keď získalo 36 bodov a skóre 37:38. Káder tvorili: M.Vyskoč, Repček Michal, Repček Martin, J.Uličný, Ľ.Račko, R.Perašín, M.Beťko, M.Kreva, M.Herčut, D.Koštial, A.Glončak, P.Dudko, D.Gregor, Ľ. Kubek, D.Golis, J. Moravčík, L.Žiška. Futbalista roka Martin Rep- ček. XXIII. Ročník turnaja „O pohár starostu obce“ vyhral Tatran Lipt. Mikuláš. Dorast IV. liga 12. miesto. Žiaci U15 III. liga 8. miesto, žiaci U13 13. miesto.

Ročník 2017-2018

V IV. lige sever pod vedením trénera s prvoligovou licenciou Juraja Sa- bola obsadilo mužstvo 11. miesto, keď získalo 32 bodov a skóre 41:70. V tom- to ročníku naše mužstvo dosahovalo striedavé výsledky ale aj zdrvujúcu pre- hru s ružomberským„B“, keď sme prehrali 13:0. Ďalšie výsledky: Terchová-Záv. Poruba 4:1, Záv.Poruba-D.Kubín 1:1, Záv. Poruba-Žabokreky 4:0. V slovenskom pohári sme v I. kole vyhrali nad Palúdzkou kon. 3:0. V II. kole sme si poradili s účastníkom III. ligy Oravským Veselým 4:3. V III. kole nám žreb prisúdil muž- stvo I. ligy MŠK Žilina. Pred takmer 850 divákmi sme prehrali 11:0. Zápas sa hral 13.9.2017. Od 25.9.2017 sa stal novým trénerom A-mužstva Jozef Paulo- vič, náš bývalý hráč. Futbalista roka Ľubomír Račko.

Dorast v IV. lige obsadil 3. miesto, žiaci U15 v III. lige 12. miesto, žiaci U13 13. miesto.

MŠK Žilina v Závažnej Porube

Na našom štadióne sa 13. septembra 2017 odohralo III. kolo Slovenského pohára Slovnaft Cupu. Privítali sme majstrovskú Žilinu, ktorej hráči od začiatku dokazovali, prečo sú majstri Slovenskej republiky.
Naši chlapci hrali až moc otvorene a tak góly v našej sieti pribúdali až sa skóre zastavilo na čísle 11:0.

Góly: Otubanjo 4 , Lačný 3, Polievka 2, Gerebenitz 1, Boženík 1.

Stretnutie, ktoré malo aj vysokú spoločenskú úroveň, sledovalo 850 divákov. Na stretnutí boli prítomní aj predstavitelia samosprávy zo širokého okolia ako aj majiteľ MŠK Žilina Jozef Antošík. Aj keď prehra bola vysoká stretnutie opäť potvrdilo, že v Porube sú schopní organizátori o čom svedčí aj pochvala zo Žiliny. Aj touto cestou chceme všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii tohto stretnutia poďakovať. Veríme, že podobné podujatie sa v našej obci bude ešte opakovať.

 

Ročník 2018-2019

V IV. lige sever obsadilo A-mužstvo 12. miesto, keď získalo 25 bodov a skóre 37:52. Dorast obsadil v IV. lige 2. miesto, žiaci U15 11. miesto, žiaci U13 11. miesto.

XXIV. ročník turnaja “O pohár starostu obce“ sa pre nepriaznivé po- časie nedohral. Novým trénerom A-mužstva bol angažovaný Ján Blaháč s licenciou UEFA PRO, bývalý hráč Prievidze, Interu Bratislava. Ako tréner pô- sobil v Prievidzi, Novákoch, Trenčíne, Senici a Poprade.

Ročník 2019-2020

V IV. lige sever ako aj vo všetkých amatérskych súťažiach na Slovensku sa odohrala len jesenná časť pre pandémiu, ktorá postupne zasiahla celý svet, takže sa jarná časť súťaže nehrala. Futbalový zväz SsFZ Banská Bystrica ako aj ďalšie zväzy súťažný ročník zrušila. Nikto nepostúpil ani nevypadol. Niektoré výsledky z jesennej časti : Záv. Poruba-Žabokreky 3:1, Záv.Poruba- -Makov 0:4, Záv.Poruba-Rajec 2:0, Diviaky-Záv.Poruba 7:1. Futbalistom roka sa stal Martin Šimun. Umiestnenie po jesennej časti:

  • A-mužstvo 13. miesto 9 bodov
  • Dorast 11. miesto 12 bodov
  • Žiaci  U 15 13. miesto 3 body
  • Žiaci U 13 13. miesto1 bod

Po dlhých 28 rokoch sa obnovil turnaj „Štyri strany Poruby“. Víťaz Lopatina.

Ročník 2020-2021

IV. liga-sever sa opäť nedohrala ani kompletná jesenná časť. Keďže Ján Blaháč tréner bol angažovaný ešte v októbri 2019 do II. ligy mužstvom Ša- morína od 1.11.2019 sa k mužstvu vrátil staronový tréner Juraj Sabol.

Od novembra 2019 bol zvolený nový výbor FO.

  • Predseda: Ing. Peter Iľanovský
  • Manager: Jaroslav Beťko
  • Členovia: Ing. Pavel Beťko, Ján Kováč, Ján Mikuláš,  Milan Staroň, Pavel Šarafín

Od 6. VII. 2021 bol za trénera A-mužstva opäť angažovaný staronový Ján Blaháč, ktorý sa vrátil k mužstvu zo Šamorína resp. Serede. V rámci osláv 90. výročia organizovanej telovýchovy v obci sa konal 17. VII. 2021 šprtový deň, kde prezentovali lyžiari bežci, lyžiari zjazdári, stolní tenisti a futbalisti v predzápase nižný koniec - vyšný koniec 1 : 3. V hlavnom zápase ŚK Závažná Poruba - Štart Lipt. Ján 1 : 1.

 

Zdroj: Brožúra vytvorená pri príležitosti osláv 90 rokov športu v obci Závažná Poruba

Organizácie


hore