Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Rozvoj obcí (SPRO)

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova

  • Skrátene: Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova
  • Územie tvoria katastrálne územia obcí:
    Beňadiková, Hybe, Jakubovany, Jamník, Konská, Kráľova Lehota, Liptovská Kokava, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Liptovský Ondrej, Liptovský Peter, Malužiná, Nižná Boca, Podtureň, Pribylina, Smrečany, Uhorská Ves, Vavrišovo, Važec, Veterná Poruba, Východná, Vyšná Boca, Závažná Poruba, Žiar
  • Verejná publicita: webové sídla obcí, www.hornyliptov.sk

Zavazna

Základy vzájomnej spolupráce subjektov na úrovni samosprávy, ale aj subjektov v občianskom a súkromnom sektore, ktoré priniesla realizácia programu LEADER v programovom období 2007 – 2013 vúzemí Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov, podnietili obce Horného Liptova k spracovaniu Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja platného od roku 2015 do roku 2022. Nasledujúce programové obdobie 2014 – 2020, využívajúce európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), ukázalo potrebu koncepčného, cieľavedomého atransparentného rozvoja územia, potrebu naďalej spolupracovať a plánovať rozvoj regiónu s prihliadaním na požiadavky a špecifiká jednotlivých obcí a subjektov na ich území.

Program hospodárskeho asociálneho rozvoja je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný vsúlade scieľmi aprioritami ustanovenými vnárodnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority v programe vyššieho územného celku, na území ktorého sa obce nachádzajú a je vypracovaný s väzbou na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí.


Dokumenty

Organizácie


hore