Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube na základe ustanovenia §11 ods. 4 písm. k) v spojení s §24 ods.1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schválilo na svojom zasadnutí dňa 30. januára 2023 uznesením č. 3/2023 (190.87 kB) 

Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po podpísaní uznesenia č. 3/2023 o jeho schválení starostom obce s výnimkou § 22 tohto štatútu, ktorý nadobudne účinnosť dňom platného zvolenia komisií Obecného zastupiteľstva po voľbách do samosprávy orgánov obcí konaných v roku 2022.

Dňom schválenia tohto Štatútu sa ruší Štatút Obce, ktorý bol schválený na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 24.4.2018 uznesením OcZ č. 9/2018.

Štatút obce Závažná Poruba

Štatút obce Závažná Poruba 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 489,19 kB

Štatút obce Závažná Poruba

Štatút obce Závažná Poruba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 583,03 kB

Organizácie


hore