Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

DHZ v Závažnej Porube

Dobrovoľný hasičský zbor bol v Závažnej Porube založený v roku 1927

Prvé stanovy hasičského zboru boli schválené v roku 1928.

DHZ

Obec pre požiarnikov v roku 1924 kúpila prvú striekačku. Na jej uskladnenie sa používalo staršie humno pri škole, ktoré sa preto aj nazývalo "Sykačka". Po postavení hasičského skladu v kultúrnom dome bolo humno zváľané. Vybavenie zboru vo forme prilieb, opaskov, hadíc a sekier obec zakúpila od firiem D. Reichmann Moravská Ostrava a A. Stárek Žilina. Zbor bol už v tej dobe dobre organizovaný a mal stálych 28 členov.Po vojnových udalostiach v roku 1945 a evakuácii prišiel zbor takmer o celú svoju výstroj. Ostala len striekačka a niekoľko deravých hadíc. Jeho činnosť sa obnovila až 8. júla 1945. Na konci 40-tych rokov si hasičský zbor zakúpil nové uniformy a v roku 1954 bola kúpená v Žiline pre hasičský zbor nová motorová striekačka PPS-8.

Činnosti DHZ
 • Pravidelná účasť na okrskových previerkach pripravenosti
 • Pravidelná účasť na taktických cvičeniach 
 • Aktualizácia inventára 
  • osobné ochranné pomôcky
  • ponorné čerpadlo
  • jazierkový systém dopravy vody na hasenie požiarov v náročných terénoch (vak + čerpadlo)
 • Starostlivosť o vlastné zázemie formou brigád
 • Výpomoc lokálnym podujatiam (napr. Beh okolo Poludnice, Beh na kolieskových korčuliach o putovný pohár Chaty Opalisko)
 • Nábor nových členov
Výbor DHZ
 • Roman IĽANOVSKÝ – predseda
 • Peter KUBOVČÍK - podpredseda-veliteľ
 • Vladimír DUDA – preventinár
 • Miroslava HLADKÁ – kronikárka
 • Tomáš JAVOŠ - tajomník
 • Roman IĽANOVSKÝ - strojník
Velitelia DHZ
 • 1927 – 1930 Peter Niňaj u Kurátorov
 • 1930 – 1934 Ján Iľanovský Hanin
 • 1934 – 1937 Peter Rúfus
 • 1937 – 1946 Matej Beťko Honvíd ml.
 • 1946 – 1947 Pavol Broska
 • 1947 – Michal Niňaj Pečo, Peter Beťko Mlynár

Členská základňa DHZ

 • Martin BRTÁŇ
 • Martin HOLLÝ
 • Tomáš HLADKÝ
 • Anton KOVÁČ
 • Jaroslav KOVÁČ
 • Jaroslav KRIŽKA
 • Miroslav KUBÁŇ
 • Martin KUBOVČÍK
 • Milan NIŇAJ
 • Jaroslav PAŠKO
 • Dominik SAGAN
 • Matúš ŠTEPITA
 • Matúš TOMAŠÁK

DHZ

Organizácie


hore