Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Klub dôchodcov

Vznik:  Január 1994, prvá predsedníčka: Marta Iľanovská

Zakladajúce členky: Želmíra Jambrichová a Darina Majeríková. Organizácia mala 65 členov.

Logo klubu dôchodcov

Organizáciu viedli: rok 1997 - 1998: Viola Kopčanová, rok 1998 - 2020: Darina Majeríková.

Predsedníčka Klubu dôchodcov obce Závažná Poruba: Magdaléna Iľanovská

Tajomníčka: Želmíra Staroňová, ml.

Hospodár: Mária Šúleková

Členovia výboru:  Anna Cútová, Eva Mikulášová, Zdena Mikulášová, Anna Niňajová, Eva Niňajová, Elena Piatková, Ľudmila Šuchtárová

Revízna komisia:

Predsedníčka: Irena Kubovčíková

Členovia RK: Jela Plchová, Monika Beťková

Organizáciu tvorí 126 členov.

Fotogaléria Klubu dôchodcov

Podnecovať seniorov žiť aktívne, rozvíjať svoje záujmy, starať sa o svoje zdravie, kondíciu, ale starať sa o seba navzájom – rozvíjať sociálne a medziľudské vzťahy.

 • pravidelné stretávanie - v pondelok o 9:00 h v Klube dôchodcov obce Závažná Poruba,
 • výročná členská schôdza,
 • prednášky, besedy,
 • rekreácie členov - domáce, zahraničné so štátnou účelovou dotáciou,
 • rekondičné pobyty - Slovenské kúpele,
 • rehabilitačné procedúry - masáže, soľná jaskyňa, aquapark Tatralandia v Liptovskom Mikuláši
 • športové a turistické aktivity - účasť členov na športových hrách seniorov v okresnom kraji,
 • zapájanie sa do projektu "Mám 65 a viac a teším sa, že žijem",
 • návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí - divadlo, koncerty, galérie, múzeá, výstavy...,
 • kultúrno-poznávacie zájazdy -
 • oslavy - MDŽ, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, jubilanti, vianočná kapustnica, Silvester a vítanie nového roka,
 • návštevy osamelých a chorých členov,
 • záujmové aktivity:
  • výstavy ručných prác, kvetov, ovocia, zeleniny, tvorivé dielne,
  • účasť na prehliadke spevokolov -  spevácka skupina POLUDNICA,
  • účasť na prehliadke tanečných skupín -  tanečná skupina SERNIORKA,
  • udržiavanie ľudových tradícií a starých zvykov,
  • práca v Zbore pre občianske záležitosti v obci, v spevokole Fidelitas ev.a.v. cirkvi, v tanečnej skupine SENIORKA, 
 • brigády - cintorín, pamätníky, športový areál Mateja Staroňa,
 • prispievanie na webovú stránku obce Závažná Poruba.
 • organizačná
 • sociálna
 • kultúrno-spoločenská
 • vzdelávacia
 • zdravotno-športová
 • záujmová
 • brigádnická
 • s Obecným úradom, Materskou školou, Základnou školou, Coop Jednotou, Jednotou dôchodcov v Liptovskom Mikuláši, v Smrečanoch, s družobnou obcou Bohuslavice u Hlučína, s Občianskym združením Naveky Závažná , Domom Milana Rúfusa, a s Domovom sociálnych služieb v obci
 • v mediálnej oblasti prispievať do Porubských novín, seniorského časopisu Tretí vek a vedením kroniky našej organizácie (Želmíra Staroňová ml.)

Dokumenty Klubu dôchodcov


Pripravujeme

o ďalších akciách vás budeme včas informovať


 

Organizácie


hore