Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Cirkev v obci

 • Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, vyučovaním, náboženskými úkonmi alebo zachovávaním obradov. Každý má právo zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru alebo byť bez náboženského vyznania.
 • Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákona* rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 • Štát uznáva len tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú registrované.

*Zdroj: Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností...

 

Štatistický úrad SR zverejnil vybrané definitívne výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011  

Zdroj: Štatistický úrad SR

POČET OBYVATEĽOV SR

K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, mala Slovenská republika 5 397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov.

NÁBOŽENSTVO

 • Rímskokatolícka cirkev - 62% obyvateľov SR,
 • Evanjelickú cirkev augsburského vyznania - 5,9 % obyvateľov SR
 • Gréckokatolícku cirkev - 3,8 % obyvateľov SR, 
 • Reformovanú kresťanskú cirkev (1,8 %),
 • počet obyvateľov bez vyznania sa za rovnaké obdobie mierne zvýšil, z 13 % v roku 2001na 13,4 % v roku 2011.

Počet obyvateľov obce Závažná Poruba k 21. máju 2011: 1236   
Zdroj: Štatistický úrad SR - posledné ščítanie obyvateľstva SR

 

Náboženstvo v obci Závažná Poruba

 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania: 638 (52%) - v obci je evanjelický chrám Boží...
 • Rímskokatolícka cirkev: 192 (16%) - v obci je rímsko-katolícka kaplnka...
 • Evanjelická cirkev metodistická: 5 (0,4%)
 • Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia: 5 (0,4%)
 • Gréckokatolícka cirkev: 4 (0,3%)
 • Pravoslávna cirkev: 3 (0,25%)

 

Viac o evanjelickej cirkvi v našej obci kliknutím tu

Viac o rímsko-katolíckej cirkvi v našej obci kliknutím tu.

Organizácie


hore