Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

VZN

2023

Všeobecne záväzné nariadenie č 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií

VZN č. 7-2023, ktorým sa mení VZN 1-2020 o podmienkach poskytovania dotácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,19 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov

VZN č. 5-2023 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,14 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4-2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,14 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Závažná Poruba

VZN 3-2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Závažná Poruba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,27 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o poskytnutí finančného príspevku pri narodení dieťaťa a pri dosiahnutí 70 a viac rokov občanom obce Závažná Poruba

VZN 2-2023 o poskytnutí finančného príspevku pri narodení dieťaťa a pri dosiahnutí 70 a viac rokov občanom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,1 kB

2022

2021

VZN č. 7.2021 ktorým sa mení VZN č. 1.2018 v znení VZN č. 1.2019 o určení výšky príspevku

VZN č. 7.2021 ktorým sa mení VZN č. 1.2018 v znení VZN č. 1.2019 o určení výšky príspevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,39 kB

VZN č. 6.2021 o určení školského obvodu a podmienok zápisu detí

VZN č. 6.2021 o určení školského obvodu a podmienok zápisu detí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,15 kB

VZN č. 5.2021 o dočasnom obmedzení, alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku

VZN č. 5.2021 o dočasnom obmedzení, alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,48 kB

VZN č. 4.2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Závažná Poruba

VZN č. 4.2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Závažná Poruba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,4 kB

VZN č. 3.2021, ktorým sa rušia niektoré VZN

VZN č. 3.2021, ktorým sa rušia niektoré VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,92 kB

VZN č. 2.2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4.2020 o určení názvov ulíc

VZN č. 2.2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4.2020 o určení názvov ulíc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,06 kB

VZN č. 1.2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2.2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované obcou Závažná Poruba

VZN č. 1.2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2.2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované obcou Závažná Poruba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,8 kB

2020

Žiadosť a vyúčtovanie dotácie

Vzor žiadosti a vyúčtovania dotácie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,04 kB

VZN č. 4.2020, o určení názvu ulíc, vrátane prílohy

VZN č. 4.2020, o určení názvu ulíc, vrátane prílohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 473,27 kB

VZN č. 3.2020, o nakladaní s odpadmi na území obce Závažná Poruba

VZN č. 3.2020, o nakladaní s odpadmi na území obce Závažná Poruba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,59 kB
Zobrazené 1-20 z 43

Organizácie


hore