Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Lutherova ruža

Lutherova ruža – Lutherov erb je oficiálny symbol Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku.

 

Lutherova ruza

 
Význam a popis farieb:
  • čierny kríž v červenom srdci je v centre života kresťana, viera v Ukrižovaného Ježiša Krista, ktorý je prameňom skutočného šťastia a zmyslu života
  • biela ruža symbolizuje Boží pokoj, radosť a útechu, ktoré dostáva kresťan skrze vieru
  • modrá plocha  znamená nebo, symbolizuje počiatok nebeskej radosti, ktorú má už teraz veriaci v Pánovi Ježišovi.
  • latinský nápis vivit (na obrázku nevidno) na modrej ploche pri lupeňoch ruže znamená „žije“.
    Odkazuje na Vzkrieseného, ktorý zomrel za naše hriechy, ale ožil a žije.
    Pripomína kresťanom, že veria v živého Pána.
  • zlatý kruh po obvode nemá začiatok ani koniec. Symbolizuje nekonečnosť nebeského šťastia, ktorá prevyšuje všetky radosti a majetky pozemského života a sveta.

Organizácie


hore