Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Osobnosti

1. Prof. Ing. Michal Baran, CSc., nar. 6. 5. 1920 v Závažnej Porube

 • 1974 – 1984 rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • 1976 – 1986 poslanec Federálneho zhromaždenia

 

2. Ing. Ján Broska, nar. 19. 11. 1921 v Závažnej Porube

 • 1972 – 1981 minister stavebníctva SSR

 

3. Ing. Michal Broska, nar. 11. 8. 1924 v Závažnej Porube

 • 1971 – 1984 I. námestník ministra priemyslu SSR
 • 1984 – 1986 vládny zmocnenec pre výstavbu v rezorte priemyslu

 

4. Prof. Ing. arch. Peter Nahálka, CSc., nar. 7. 1. 1925 v Závažnej Porube

 • 1959 – 1960 docent na Fakulte architektúry a pozemných stavieb v Bratislave
 • 1963 – 1966 dekan Stavebnej fakulty

 

5. PhDr. Milan Rúfus, CSc., nar. 10. 12. 1928 v Závažnej Poruberúfus

 • básnik, zaslúžilý umelec
 • 1952 – 1971 pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
 • 1971 – 1972 pôsobil na univerzite v Neapoli
 • Posledné miesto jeho odpočinku je na miestnom cintoríne v Závažnej Porube.

 

6. Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc., nar. 9. 4. 1932 v Závažnej Porube

 • 1967 – 1989 hosťujúci profesor v USA, Nemcku, Francúzsku, Švédsku a Argentíne
 • 1989 – 1990 minister školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky
 • 1990 – 1992 veľvyslanec Československa pri UNESCO v Paríži

 

7. Štefánia Marejková, rod. Iľanovská,marejková nar. 17. 3. 1935 v Závažnej Porube

 • 1982 – 1990 námestníčka ministra práce a sociálnych vecí SR

 

8. Ing. Rastislav Chovan, CSc., nar. 4. 2. 1936 v Batizovciach

 • od svojich 4 rokov žil v Závažnej Porube
 • 1983 – 1990 I. námestník ministra dopravy ČSFR v Prahe
 • 1992 – tajomník Komitétu – Organizácia pre spoluprácu železníc vo Varšave

 

9. Doc. PhDr. Bohuslav Kováč, CSc., nar. 2. 4. 1936 v Závažnej Porube

 • literárny kritik
 • 1962 – 1968 vedecký pracovník Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave
 • 1971 – 1972 vedúci lektorátu na Section des études Slaves, Francúzsko

 

10. Bohuslav Ševčík, nar. 22. 9. 1943 v Závažnej Porube

 • akademický maliar, venuje sa monumentálnej tvorbe

 

11. Dr. Soňa Barániová, nar. 1949 v Trenčíne

 • od roku 1973 žije v Závažnej Porube
 • 1992 – 1997 riaditeľka Školskej správy v Liptovskom Mikuláši
 • 1997 – 1999 generálna riaditeľka Sekcie sociálneho a intelektuálneho rozvoja Úradu vlády SR

 

12. Generál major v.v. Ján Iľanovský, nar. 21. 4. 1922 v Závažnej Porube.iľanovský

 • Takmer celý život strávil pri vojsku. Bol aktívny účastník druhej svetovej vojny. Pamätník bojovej cesty 1. československého armádneho zboru z Buzuluku do Prahy. Zaslúžil sa nielen o oslobodenie Liptovského Mikuláša, ale aj Liptova.
 • Do roku 2006 bol tajomníkom Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Z jeho iniciatívy osadili pamätné tabule obetiam fašizmu a 2. svetovej vojny na rôznych miestach v Liptove.

Organizácie


hore