Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Komisie OZ

Komisie sú zriaďované v zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecným zastupiteľstvom ako stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Sú zriaďované diferencovane, v závislosti od počtu poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb.

Vo volebnom období 2022 - 2026 sú v obci Závažná Poruba, na základe Uznesenia zo zasadnutia dňa 30.1.2023, uznesenie číslo 04/2023, ustanovené tieto stále komisie:

 

1. Komisia finančná, regionálneho rozvoja a správy majetku

Predseda: Peter Iľanovský

Členovia:

 • Lucia Bačíková
 • Iveta Niňajová
 • Mgr. Pavel Baráni, ml.
 • Bc. Pavel Baráni
 • Mária Kováčová
 • Zuzana Červeňová

 

2. Komisia životného prostredia, výstavby, ochrany verejného poriadku a dopravy

Predseda: Ing. Martin Jurečka

Členovia:

 • Ing. Lenka Jurečková
 • Ivan Jačala
 • Peter Lešťan
 • Ing. Monika Haviarová

 

3. Komisia vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí

Predseda: Ing. Michaela Mlynčeková

Členovia:

 • RSDr. Dušan Migaľa
 • Mgr. Andrea Hodžová
 • Ing. Zuzana Piatková
 • Petra Jurečková
 • Mgr. art. Zuzana Kováčová
 • Mgr. Monika Štrkolcová

Organizácie


hore