Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Evanjelická cirkev a.v.

Bratia a sestry, milí priatelia, vítame vás na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Závažnej Porube.

 • Námestný farár:  Mgr. Vladimír Pavlík
 • Zborový dozorca: Ing. Jozef Hrabovský
 • Zborový poddozorca: Dana Kulhavá
 • Kantorka: MUDr. Kvetoslava Antolová

ECAV 1

ECAV 2

Presbyteri
Pavel Beťko, Peter Beňo, Dana Brtáňová, Eduard Galko, Jozef Hrabovský, Ivana Iľanovská, Ladislav Iľanovský, Peter Iľanovský, Dana Kulhavá, Richard Macko, Dana Medľová, Božena Mikulášová, Anna Mikulášová,  Elena Piatková, Anna Valentová.

Biblické heslo roka 2024

,,Všetko nech sa deje medzi vami v láske!"
(1. List apoštola Pavla Korintským 16, 14)


Mohlo by vás zaujímať 

Dokumenty ECAV Záv. Poruba

Cirkevný rok

Lutherova ruža 

Youtube kanál ECAV na Slovensku

Tesnou bránou - ranné zamyslenia nad slovom Božím

Evanjelický  a.v. cirkevný zbor Závažná Poruba

Lutherova ruza

Námestný farár

 • Mgr. Vladimír Pavlík

Nedeľné služby Božie

 • o 10:30 hod.

Biblická hodina

 • streda o 16:00 hod. (zimné obdobie)
 • streda o 17:00 hod. (letné obdobie)

Stretnutie spevokolu

 • streda o 18:00 hod.

Pobožnosť v Domove sociálnych služieb

 • štvrtok o 15:00 hod.

Príprava konfirmandov

 • piatok o 16:30 hod.

Vyučovanie náboženstva v ZŠ MR

 • streda o 11:00 hod.

Presbyterstvo CZ v Závažnej Porube oznamuje, že členovia CZ môžu zaplatiť priamo na účet CZ ECAV: 

SK92 0900 0000 0000 5671 1725

 • Názov účtu: Cirkevný zbor ECAV Závažná Poruba
 • Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť: meno, priezvisko, adresu a počet osôb
 • Výška cirkevného príspevku – dane zostáva 15,- € /na osobu/ rok

Ďakujeme aj za milodary pre CZ.

„Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia: lebo ochotného darcu miluje Boh.“ 2K 9,7

Organizácie


hore