Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2023/2024

MŠ

Materská škola v Závažnej Porube oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy

Materská  škola v Závažnej Porube  oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy

 

od 02.05.2023 do 26.05.2023

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti  zákonného zástupcu,  spravidla od troch do šiestich rokov veku. Žiadosť s prílohou k žiadosti je  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde sa uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní.

Riaditeľka MŠ Závažná Poruba vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia.

 

PODMIENKY PRIJATIA:

 1. prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili 5. vek života k 31.08.2023, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné /v zmysle zákona/,
 2. ďalšie voľné miesta obsadíme postupne deťmi, ktorých rodičia riadne vyplnili a podali žiadosť do MŠ, do naplnenia kapacity materskej školy.

 

POSTUP:

 • vyplnenie žiadosti, ktorú si stiahnete  na web  stránke  www.zavaznaporuba.sk
 • podpísanie obidvoma zákonnými zástupcami
 • potvrdenie žiadosti  všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní
 • vyplnenú žiadosť doručiť  osobne  v prostredí MŠ, dňa 12.5.2023 o 16.00hod., kde sa máte možnosť stretnúť  s pedagógmi na otvorenej hodine , alebo doručiť mailom- mszavp@gmail .com, poštou  - ul.Hlavná 139, 032 02 Záv. Poruba - do 26.mája 2023
 • prevzatie rozhodnutia o prijatí či neprijatí dieťaťa do MŠ sa uskutoční 23.06.2023 v materskej škole, ktoré odovzdá riaditeľka materskej  školy osobne zákonnému zástupcovi, prípadne poštou.

PONÚKAME:

 • predprimárne vzdelávanie v 2 triedach na základe školského vzdelávacieho programu „ZVEDAVČEK,,
 • kvalitný výchovno-vzdelávací proces pod vedením  kvalifikovaných a tvorivých  pedagogických zamestnancov
 • vlastnú jedáleň podporujúcu  zdravý  životný  štýl
 • škola zameraná na pohybové aktivity
 • prevádzka MŠ od 6:30hod.-16:30hod.
 • oboznamovanie s anglickým jazykom
 • výcvik plavecký, lyžiarsky zjazdovky aj bežky
 • moderné  materiálno-technické vybavenie školy
 • škola rodinného typu s individuálnym prístupom
 • besiedky - úcta k starším, Vianoce, Deň matiek, MDD, rozlúčka s predškolákmi
 • pobyt v peknom prírodnom prostredí, k dispozícii dve multifunkčné ihriská, výlety, týždeň detských radostí, čarovná noc, spolupráca s NAPANT-om,  akcie poriadané v spolupráci s rodičmi - šarkaniáda, lampiónový sprievod, tvorivé dielne, deň rodiny, cesta rozprávkovým lesom, úzku spoluprácu so základnou školou – spoločné akcie napr. otvorená hodina pre predškolákov, karneval pre deti a dospelých, návšteva telocvične obce Z.Poruba a telocvične ZŠ       
 • Hýbte sa s nami – Kids Fun Academy KFA – všeobecná pohybová príprava

 

 

Prílohy

Žiadosť na predprimárne vzdelávanie2023_2024.docx

Žiadosť na predprimárne vzdelávanie2023_2024.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,42 kB
Dátum vloženia: 28. 4. 2023 13:07
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 4. 2023 13:43

Obec

Virtuálna prehliadka obce

Vituá prehliadka ZP

2% pre deti ZŠ - tlačivá

ZP

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

prihlásenie na e-mail

Organizácie


hore