Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2022/2023

Zvedavček

Dňa 12.05.2022 Vás srdečne pozývame v čase od 16.00 hod. do 17.00 hod. na otvorenú hodinu pre všetkých budúcich škôlkárov.

Materská škola Závažná Poruba

 

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2022/2023

 

12. 5.2022  v čase od 16.00 hod.-17.00 hod. sa uskutoční otvorená hodina pre všetkých budúcich škôlkárov.

Pre dieťa,  ktoré  do  31. augusta  2022  (vrátane)  dosiahlo  päť  rokov  veku,                  je predprimárne vzdelávanie povinné.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke MŠ.

Termín zápisu:

Žiadosti je možné doručiť od 16. 5.2022 do 18. 5.2022  nasledovne:

 • naskenovanú zaslať na e-mail: mszavp@gmail.com
 • osobne
 • poštou                           

Žiadosť sa podáva spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Ak  pôjde  o prijatie  dieťaťa  so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami, k žiadosti  o prijatie dieťaťa  na  predprimárne  vzdelávanie  sa  prikladá  aj  vyjadrenie  príslušného  zariadenia výchovného poradenstva a prevencie i odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Vyplnenú žiadosť je potrebné  podať alebo  poslať do   18.5.2022  podpísanú obidvoma rodičmi.

 

Formulár žiadosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti si môže rodič:

 • prísť zobrať osobne do MŠ,
 • stiahnuť z prílohy

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca prevezme osobne, alebo poštou najneskôr do 15.6.2022.

Podmienky prijímania:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle § 59 ods. 2 zákona 245/2008 Z. z. a to:

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

 • Dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 - predprimárne vzdelávanie je povinné.
 • Dieťa , ktoré pokračuje v plnení predprimárneho vzdelávania.

Na predprimárne vzdelávanie sa ďalej môže prijať:

 • Súrodenci detí, ktoré momentálne navštevujú MŠ.
 • Dieťa od troch rokov veku (trojročné dieťa je také, ktoré dovŕšilo tri roky do 31.8.  príslušného roka)
 • Výnimočne môže byť prijaté dieťa  po dovŕšení dva a pol roka veku, ak má osvojené hygienické návyky (bez plienok, cumľa, vie sa najesť a napiť z pohára)   a sú vytvorené kapacitné, personálne a hygienické  podmienky.
 • Ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ, nie je možné uprednostniť dieťa mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí.

 

Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí do MŠ.

 

Bližšie informácie poskytne riaditeľka MŠ na tel. čísle 044/5547181

                                                                                    

 

 

 

Závažná Poruba  29.04.2022                         Katarína Jambrichová  riaditeľka

Prílohy

Žiadosť

Žiadosť na predprimárne vzdelávanie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,77 kB
Dátum vloženia: 4. 5. 2022 15:39
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 5. 2022 15:59

Obec

Virtuálna prehliadka obce

Vituá prehliadka ZP

2% pre deti ZŠ - tlačivá

ZP

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

prihlásenie na e-mail

Organizácie


hore