Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Závažná Poruba
Obec
Závažná Poruba

Dom Milana Rúfusa

MR 1

MR 2

MR 3

Obec spolu so Žilinským samosprávnym krajom a Liptovským múzeom pripravila ku dňu 80. narodenín majstra otvorenie expozície, ktorá je prvým krokom k budovaniu Domu Milana Rúfusa ako miesta, kde záujemcovia môžu získať okrem informácií aj inak dostupných – zážitok na sebe – v atmosfére rodičovského domu, ktorý, ako to vyplýva z viacerých zainteresovanej verejnosti známych rozhovorov s majstrom, podstatne formoval jeho emocionalitu vzhľadom rodičov k sebe navzájom i k svojim deťom a "naladil" ho na celý život.

Dom, v ktorom básnik Milan Rúfus a jeho sestra Oľga, známa režisérka, vyrastali, získala obec Závažná Poruba do svojho vlastníctva po smrti matky Zuzany Rúfusovej.

Skromné zariadenie domu murára by chcelo signalizovať, že nielen materiálno je hodnotou, ktorá dáva človeku skutočné bohatstvo. Znalci Rúfusovej poézie a prózy by uvedené konštatovanie vedeli doložiť mnohými literárnymi textami.

Návštevník má možnosť presvedčiť sa o "etickom maximalizme" Rúfusa aj vo viacerých myšlienkach vybraných z knihy Vincenta Šabíka Rozhovory so sebou a s tebou, ktoré sú pripravené ako spomienka na toto vzácne miesto.

Zatiaľ za najvýznamnejšie exponáty možno považovať rukopis začiatočníckych veršov s kritikou murára Jána Beťku, ďalší rukopis prvotín s názvom Verše v búrke a zbierku Akordy duše venované na Vianoce 1946 otcovi k narodeninám.

Za vzácnosť tiež považujeme bustu od akademického sochára Teodora Baníka, portrét od Ernesta Špitza, fotografiu od Martina Martinčeka a aktuálny súbor fotografií od Róberta Miku. K dispozícii je publikácia Naveky závažná, jazykovo vhodná aj pre potomkov slovenských vysťahovalcov alebo Slovákov žijúcich v zahraničí (angličtina, nemčina, poľština). Knižočka ponúka inú než obvyklú optiku – ponúka pohľady obyvateľov obce na svojho známeho rodáka.

Každoročne v decembri je možné zúčastniť sa tradičnej kultúrnej akcie obce s názvom Štebot v rodnom hniezde.

Rodáci vtedy recitujú verše rodáka. K výročiu úmrtia (11.1.) organizuje DMR stretnutia špecialistov a rodičov, ktorí sa venujú deťom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. Toto je posolstvo Milana Rúfusa – otca.

Vyznavači Rúfusovej filozofie života a básne, ktorí šíria jeho posolstvo, majú po dohovore možnosť prenocovať v tomto jedinečnom prostredí za darček, ktorý DMR venujú, zistiac, čo v ňom chýba.

Text: Dr. Soňa Barániová

Dom Milana Rúfusa
Hlavná 133
032 02 Závažná Poruba
Slovenská republika

Lektorky:

 • Danka Kuľhavá +421 948 001 198
 • Lucia Bačíková +421 918 024 345
 • Zuzana Hlavnová, +421 907 403 766

 • Upozornenie! V expozícii nie je stály pracovník. Platí, že termín návštevy si treba vopred dohodnúť.
 • Zriaďovateľom Domu Milana Rúfusa je obec Závažná Poruba a nie je v jej možnostiach zamestnať stáleho pracovníka na plný úväzok.

   

naveky_zavazna

Pravidelné akcie Domu Milana Rúfusa:
 • sprevádzanie návštevníkov (priebežne)
 • špeciálno-pedagogické vedenie detí (priebežne)
 • 28. marec: KANTOROVO SRDCE- stretnutia skupín učiteľov
 • Dni Milana Rúfusa v termíne blízkom k 10. decembru (t. j. dátumu narodenia)
 • Výmenné návštevy: Dom Milana Rúfusa - Tischnerovka
 • Koncerty zhudobnených Rúfusových básní (S. Jány- D. Klementová)
 • František Barna: Teologické prvky v diele Milana Rúfusa- prednáška s prezentáciou
 • Janka Bernáthová - Lehotská - recitál

MR 4

MR 5

MR 6

Organizácie


hore