Na tejto stránke uvádzame základné demografické údaje obce.

Stav k 31.12.2020 - počet obyvateľov celkom: 1266

Zmeny v tomto roku:

  • prihlásených - 11
  • odhlásených - 14
  • narodených - 4
  • zomretých - 18

Stav k 31.12.2019 - počet obyvateľov celkom: 1280

Zmeny v tomto roku:

  • prihlásených - 25
  • odhlásených - 25
  • narodených - 6
  • zomretých - 9

Stav k 31.12.2018 - počet obyvateľov celkom: 1283

Zmeny v tomto roku:

  • prihlásených - 22
  • odhlásených - 21
  • narodených - 11
  • zomretých - 20

Stav k 31.12.2017 - počet obyvateľov celkom: 1291

  • z toho dospelých - 1099
  • detí - 192

Zmeny v tomto roku:

  • prihlásených - 19
  • odhlásených - 7
  • narodených - 12
  • zomretých - 22

Stav k 31.12.2016 - počet obyvateľov celkom: 1286

  • z toho dospelých - 1101
  • detí - 188

Zmeny v tomto roku:

  • prihlásených - 34
  • odhlásených - 12
  • narodených - 11
  • zomretých - 18

Stav k 31.12.2015: Počet obyvateľov celkom: 1274

  • z toho dospelých - 1090
  • detí - 184

Zmeny v tomto roku:

  • prihlásených - 43
  • odhlásených - 21
  • narodených - 8
  • zomretých - 20

Stav k 31.12.2014 - počet obyvateľov celkom: 1261

  • z toho dospelých - 1079
  • detí - 182

Zmeny v tomto roku:

  • prihlásených - 39
  • odhlásených - 26
  • narodených - 5
  • zomretých - 13

Stav k 31.12.2013 - počet obyvateľov celkom: 1256

  • z toho dospelých - 1071
  • detí - 187

Zmeny v tomto roku:

  • prihlásených - 25
  • odhlásených - 19
  • narodených - 19
  • zomretých - 15

Stav k 31.12.2012 - počet obyvateľov celkom: 1240

  • z toho dospelých - 1067
  • detí - 173

Zmeny v tomto roku:

  • prihlásených - 18
  • odhlásených - 15
  • narodených - 7
  • zomretých - 15

Stav k 31.12.2011 - počet obyvateľov celkom: 1245

  • z toho dospelých - 1073
  • detí - 172

Zmeny v tomto roku:

  • prihlásených - 32
  • odhlásených - 19
  • narodených - 11
  • zomretých - 12

  ©2020