Zimná údržba – upozornenie obce.

Vážení spoluobčania,

v našej obci sme začali s príchodom prvého snehu so zimnou údržbou miestnych komunikácií a chodníkov.

Dôrazne žiadame držiteľov motorových vozidiel, aby tieto neodstavovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch. Bráni sa tým v plynulej údržbe a zároveň môže dôjsť k poškodeniu vášho motorového vozidla.

Veríme, že budete tolerantní nielen k sebe ale aj k ostatým občanom, ktorí svoje vozidlá poctivo odstavujú vo svojich uličkách, alebo na miestach tomu určených.

Ing. Pavel Beťko, starosta obce

©2019-webm-