Obec Závažná Poruba zverejňuje zámer odpredať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

i pdfCelé znenie zámeru nájdete TU... (304 kB)

©2021-webm-