COVID-19

Zákaz zhromažďovania sa nad 6 ľudí - Uznesenie vlády SR.

Uznesenie vlády SR č. 645/2020 k zákazu zhromažďovania sa v počte nad 6 osôb okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Poznámka: zákaz zhromažďovania nezamieňajte so zákazom organizovania hromadných podujatí, ktoré sú zakázané v celom rozsahu a ktorých obsahové znenie upravuje opatrenie ÚVZ SR (aktuálne do 30 osôb svadby, krsty, kary) od 15.10.2020 1 osoba na 15 m2.

 Viac celé znenie... ( i pdf 88,3 kB)

 ©2020-webm-