Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 4/2020 o určení názvu ulíc.

 

 i pdfCelé znenie dokumentu, vrátane prílohy s ulicami... VZN č. 4/2020... (443,3 kB)


 ©2020