Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 3/2020 o nakladaní odpadmi na území obce Závažná Poruba.

 

 i pdfCelé znenie dokumentu,... VZN č. 3/2020... (177,6 kB)


 ©2020