Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia č. 4/2020 o určení názvov ulíc.

 

 i pdfCelé znenie dokumentu,... VZN č. 2/2021... (76,3 kB)


 ©2021