Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019  o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované obcou Závažná Poruba

 

 i pdfCelé znenie dokumentu,... VZN č. 1/2021... (74,8 kB)


 

 ©2021