erb zp g

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí... OLP12405184443.

Celé znenie vyhlášky TU...  ( i pdf 627,7 kB)

©2020-webm-