erb zp g

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania - inžinierska stavba - líniová stavba - (MsÚ/ÚRaSP2021/3393-2/TBo, zo dňa 19.05.2021)...


  Celé znenie nájdete TU... (i pdf328,9 kB)

©2021-webm-