Verejná vyhláška – oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Celé znenie:

i pdfVerejná vyhláška – oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania>>... (456,7 kB)

©2019 -webm-