erb zp g

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o strategickom dokumente - verejné vodovody a kanalizácie...

Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 – 2022".

Znenie sprievodného listu TU...

Celé oznámenie je prístupné v kancelárii Obecného úradu v Závažnej Porube v čase stránkových hodín.

©2020-webm-