erb zp g

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – oznámenie o strategickom dokumente...

Dňa 30.08.2021 bolo na Obecný úrad v Závažnej Porube doručené oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+" /Celé znenie nájdete TU... (i pdf244,6 kB)/

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Ďalšie informácie nájdete TU...

©2021-webm-