DSS

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 01.09.2020.

Celé znenia:

Mgr. Marta Kollárová- vedúca | odbor krízového riadenia | Okresný úrad Liptovský Mikuláš

©2020-webm-