Menu
Obec Závažná Poruba
ObecZávažná Poruba

Oznámenie o uložení zásielok pre občanov z trvalým pobytom Závažná Poruba

V zmysle ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielok vydané Slovenskou poštou, pobočka Liptovský Mikuláš - Podbreziny, ktoré si môžete prevziať v kancelárii Obecného úradu v Závažnej Porube, Hlavná 135  počas úradných hodín.

Oznámenie o uložení zásielok 2.12.2022

Oznámenie o uložení zásielok