Športoviská v obci...

Šport v obci má dlhodobú tradíciu, k športovaniu sú využívané: futbalové ihrisko, tenisové kurty, volejbalové ihrisko, telocvičňa v športovej hale ŠK Závažná Poruba, multifunkčné ihrisko pri futbalovom ihrisku a v Areáli telesného pohybu Mateja Staroňa (AtpMS), detské ihrisko a iné možnosti športovania v (AtpMS), ktorý je oázou oddychu v lone prírody. Nachádza sa pod vrchom Poludnica, v Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT).

Športoviská v (AtpMS) sú prístupné širokej verejnosti v lete i v zime.

  ©-2019-