Športová hala v telocvični a univerzálne ihrisko sú využívané nielen domácimi športovcami, ale ponúkajú svoje priestory aj návštevníkom Závažnej Poruby. Futbalové ihrisko, tenisové kurty, detské ihrisko, volejbalové ihrisko, telocvičňa v prírode a tréningové plochy sú prístupné širokej verejnosti.

sportova hala uni ihrisko tenisove kurty
Športová hala Univerzálne ihrisko Tenisové kurty
sportoviska sportoviska1 areal ms
Futbalové, volejbalové, detské ihriská, športoviská Telocvičňa v prírode

©webmaster