Tlačivá materskej školy na stiahnutie:

 

  1. ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa do predškolského zariadenia>>...  (formát .JPG 24 kB ) 
  2. REZORTNÝ informačný systém>>...  (formát .JPG 115 kB ) 
  3. VYHLÁSENIE rodiča / zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa>>... (formát .JPG 100 kB ) 
  4. SPLNOMOCNENIE>>... (formát .JPG 92 kB ) 

 

©2019