Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. (Zákon o obecnom zriadení)

 

Starosta obce Závažná Poruba - volebné obdobie 2018 - 2022

 (komunálne voľby 10.11.2018)


01 starosta

 

Pavel BEŤKO, Ing.

nezávislý kandidát

Závažná Poruba 343

tel.: 00421 44 554 71 75

mobil:00421/905 625 206

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Čo urobím pre obec vo volebnom období 2018 - 2022 >>...

 

(Zloženie sľubu - OcZ 23.11. 2018, uznesenie číslo 31/2018)

 

 

 "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem  pri výkone svojej funkcie starostu  uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Starostu zastupuje zástupca starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. (Zákon o obecnom zriadení).

©2018 -webm-