Starosta obce Závažná Poruba - volebné obdobie 2018 - 2022

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.

Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. (Zákon o obecnom zriadení)

 (komunálne voľby 10.11.2018)

01 starosta

Pavel BEŤKO, Ing.

nezávislý kandidát

(druhé volebné obdobie)

Závažná Poruba 343

tel.: +421 44 554 71 75 (obecný úrad)

mobil: 0905 625 206

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čo urobím pre obec vo volebnom období 2018 - 2022 >>...

(Zloženie sľubu - OcZ 23.11. 2018, uznesenie číslo 31/2018)

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho vedomia a svedomia."

Starostu zastupuje zástupca starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. (Zákon o obecnom zriadení).

©2018