Na položenie otázky vyplňte priložený formulár .

Vyhradzujeme si právo neuverejniť otázky, ktoré sú nezmyselné, obsahujú vulgarizmy, národnostné, alebo rasové urážky, anonymné a otázky, ktoré sa netýkajú uvedenej problematiky, alebo nemajú charakter otázky (reklama, odkazy na iné webové stránky, média a pod.).

Sekcia "Otázky a odpovede" nenahrádza informačnú povinnosť obce v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Ak máte pocit, že vás naše podmienky obmedzujú, túto sekciu "Otázky a odpovede" nepoužívajte.


Položky označené * sú povinné

 

Späť na otázky a odpovede