Otázky a odpovede.

Máte otázky, ktoré sa týkajú obce, samosprávy obce, alebo jej inštitúcií? Napíšte ich!

V najkratšom možnom čase, v spolupráci s kompetentnými, uverejníme odpoveď.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť otázky, ktoré sú nezmyselné, obsahujú vulgarizmy, národnostné, alebo rasové urážky, anonymné a otázky, ktoré sa netýkajú uvedenej problematiky, alebo nemajú charakter otázky (reklama, odkazy na iné webové stránky, média a pod.).

Sekcia "Otázky a odpovede" nenahrádza informačnú povinnosť obce v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Ak máte pocit, že vás naše podmienky obmedzujú, túto sekciu "Otázky a odpovede" nepoužívajte.


Napísať otázku

Vaše otázky - naše odpovede:

Pavol H., - 21. január 2020, 13:24

Dobrý deň, nevie obec zabezpečiť častejšie vyprázdňovanie separovaného odpadu? Nádoby na plast sa zaplnia behom pár dní, nádoby na sklo sú už 2 týždne nevybrané, okolo nádob je kopec fliaš. Nehovoriac o tom, že do separovaného odpadu ľudia hádžu aj iný odpad.


Odpoveď - 18. február 2020, 16:48

Vážený pán Pavol, teší ma Váš záujem o veci verejné. Odpovedám na vašu otázku neskôr z nasledovného dôvodu. Od začiatku roka prebiehajú intenzívne rozhovory so zberovou spoločnosťou a Organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorí sú zodpovední za vývoz separovaného zberu. Včera sme konečne dostali odpoveď. Podarilo sa vyrokovať niekoľko vývozov naviac a pridanie štyroch kontajnerov na plasty a sklo. Ako ste si predpokladám všimli podstatne sa zlepšil stav. Okrem toho zamestnanci obce jeden až dvakrát týždenne robia poriadky okolo kontajnerovísk. Stav, ktorý ste opísali vznikol po vianočných sviatkoch, keď zberová spoločnosť mala poruchu na zberovom voze a nestíhali uspokojiť všetky obce naraz. Čo sa týka triedenia odpadov je len na nás ako sa k tomu postavíme. Náučné letáky roznášali aj s kalendármi poslanci, podľa, ktorých by sme mali separovať. Je treba si všímať a napomínať spoluobčanov, ktorý netriedia. Obec dopláca nemalé finančné prostriedky na komunálny odpad a len zvýšením separovateľnosti dokážeme niečo ušetriť. Odpadové hospodárstvo je veľmi zložitý proces a nedá sa všetko napísať, preto ak máte o túto tému záujem príďte na obecný úrad, kde Vám podám bližšie informácie. Verím, že nám ide o spoločnú vec zachovania čistého prostredia nasledujúcim generáciám.

S pozdravom a úctou Ing. Pavel Beťko - starosta obce.


Marta, - 24. január 2020, 22:44

Dobrý deň, chcem sa vám za moju starkú (87r.) poďakovať, ktorú ste potešili farebným vydaním porubských novín, doteraz sme ich vo farbe čítali na internete. Uvažujete aj tento rok vydávať porubské noviny vo farebnom vydaní? Ďakujem.


Odpoveď - 25. január 2020, 09:21

Ďakujeme za milé slová. Naším cieľom je vydávať Porubské noviny farebne. Farba je drahá a vysoko to zvyšuje náklady na výrobu. Ale aj tak. Budeme hľadať zdroje, aby vychádzali po celý rok vo farebnej verzii. Vieme, že obraz a farebný je viac ako tisíc slov. Usilujeme, aby naše noviny ďalej informovali, zbližovali ľudí a dokumentovali to, čím žijeme a čo robíme. Poteší nás, keď prispejete do rubriky Čitatelia napísali.

S pozdravom Dr. Dušan Migaľa, šéfredaktor.