Otázky a odpovede.

Máte otázky, ktoré sa týkajú obce, samosprávy obce, alebo jej inštitúcií? Napíšte ich!

V najkratšom možnom čase, v spolupráci s kompetentnými, uverejníme odpoveď.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť otázky, ktoré sú nezmyselné, obsahujú vulgarizmy, národnostné, alebo rasové urážky, anonymné a otázky, ktoré sa netýkajú uvedenej problematiky, alebo nemajú charakter otázky (reklama, odkazy na iné webové stránky, média a pod.).

Sekcia "Otázky a odpovede" nenahrádza informačnú povinnosť obce v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Ak máte pocit, že vás naše podmienky obmedzujú, túto sekciu "Otázky a odpovede" nepoužívajte.

Napísať otázku

Vaše otázky - naše odpovede: