Zasadnutia komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Závažnej Porube sú zriaďované v zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ...

Vo volebnom období 2018 - 2022 zo zasadnutia OcZ dňa 28.1.2019, uznesenie číslo 01/2019, sú ustanovené tieto stále komisie:

1. Komisia finančná, regionálneho rozvoja a správy majetku

i pdf2018- 2022 - programové zameranie komisie... - (60,7 kB)

Rok 2019

i pdfVýročná správa za rok 2019... - (69,4 kB)

Rok 2020

i pdf

Pôsobenie komisie finančnej, regionálneho rozvoja a ochrany majetku... - (45,4 kB)

 


2. Komisia životného prostredia, výstavby, ochrany verejného poriadku a dopravy

xxxx -

 


 3. Komisia vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí

i pdf2018- 2022 - programové zameranie komisie... - (41,9 kB)

Rok 2019

i pdf

Výročná správa za rok 2019... - (129 kB)

i pdf23.10.2019 - Pozvánka a program - (53,7 kB)

i pdfZápisnica č. 3 - (52,8 kB)

i pdf

12.06.2019 - Pozvánka a program - (55,6 kB)

i pdfZápisnica č. 2 - (60,3 kB)

i pdf27.02.2019 - Pozvánka a program - (53,7 kB)

i pdfZápisnica č. 1 - (63,3 kB)


©2019