Obec Závažná Poruba

(oficiálna webová prezentácia obce)

Porubské noviny - archív

ok promo logo

Cieľom Porubských novín je dokumentovať verejné, spoločenské, kultúrne, cirkevné, športové a ostatné dianie v obci Závažná Poruba.

Aktuálne číslo Porubských novín ...

Do roku 2005 ich nájdete na tejto stránke.


(číslo 106, 107, 108,109...)

pn 106pn 107 pn 108pn 109

(číslo 102, 103, 104, 105 ...)

pn 102 pn 104pn 105pn 103

(číslo 93, 92, 91, 90)

pn 93pn 92pn 91pn 90

 

(číslo 101, 100, 99, 98)

pn 101pn 100pn 99pn 98

 

(číslo 89, 88, 87, 86)

pn 89pn 88pn 87pn 86

 

(číslo 97, 96, 95, 94)

pn 97pn 96pn 95pn 94

 

(číslo 85, 84, 83, 82)

pn 85pn 84pn 83pn 82

 

Hore na stránke