Pamiatky a významné miesta obce

Pri všetkých vstupoch do obce Závažná Poruba sú umiestnené orientačné tabule, ktoré vám pomôžu pri ich lokalizácii.

01Potočná radová zástavba obce

Domy potočnej radovej zástavby štítmi orientované na ulicu. Zástavbu z druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia charakterizujú trojpriestorové murované domy s klasicistickými fasádami a sedlovou strechou. Hospodárske stavy pristavené k domu sú v tvare L. V slepom okienku štítu je nápis s iniciálami majiteľa.

 02Kultúrny dom

Svojpomocne postavený občanmi Závažnej Poruby v roku 1934 – 1936 podľa projektu Michala Kováča. Pristavený v Akcii Z v roku 1982. V prístavbe z roku 1982 sa nachádza obecný úrad a obradná sieň. Kultúrny dom vrátane prístavby prešiel v roku 2019  rekonštrukciou – zateplenie budovy, rekonštrukcia strechy, výmena okien, kúrenia. Je pôsobiskom ochotníckych divadelných tradícií, folklórnej ľudovej kultúry, miestnych kultúrnych spolkov a organizácií. Sídlo pošty, obecnej knižnice a kina.

03Informačné centrum

Prezentuje históriu, kultúrne dedičstvo a pôvodné remeslá Závažnej Poruby.

V jeho priestoroch možno vidieť expozíciu murárstvaspracovania kožetkania kobercov a pečenia liptovských koláčikov.

 04Základná škola Milana Rúfusa (bývalá Evanjelická ľudová škola)

Poschodová budova s klasicistickou fasádou postavená v roku 1865, nadstavená v roku 1911 a pristavená v roku 1967. Neorománsko-gotická  veža zvonice vysoká 42 metrov, postavená v roku 1911, je súčasťou objektu školy. Veľký zvon s priemerom 88 cm, výška 118 cm, hmotnosť 350 kg je bohato zdobený symbolmi kresťanstva a ornamentmi s nápisom: "Zvon tento si za pomoci boží nadobudla Evanjelická podľa augsburského vyznania cirkev zavažno porubská roku Pána 1883". Vyrobený v Budapešti r.1883. Druhý zvon s primerom 76 cm, výškou 95 cm a hmotnosťou 260 kg s nápisom: "Ev.a.v. cirkev v Závažnej Porube Čo válka vzala, to láska ľudu nahradila". Vyrobený v Brne r. 1924. Na čelnej strane veže je fasádny nápis datujúci stavbu. Čestný názov ZŠ Milana Rúfusa zapožičaný 30.6.2010.

05Rímsko - katalícka kaplnka sv. Lukáša

Patrí k najstarším stavbám v obci a je zasvätená sv. Lukášovi evanjelistovi. Postavená bola v roku 1837 na mieste drevennej kaplnky postavená okolo roku 1650, zrejme na mieste obecnej zvonice. Podľa kanonistických vizitácií z rokov 1713 a 1732 bola v dobrom stave a vo vlastníctve katolíkov. Okolo roku 1785 bola od základov obnovená. Klasická kaplnka bola v roku 1950 opravená. Priestory kaplnky sú barokovo zaklenuté. Je to malá jednoloďová stavba s polkruhovitým presbytériom, dreveným chórom a 17 m vysokou drevennou zvonicou.  Vo zvonici je umiestnený jeden zvon. Oltárny obraz znázorňuje sv. Lukáša. Kaplnka je kultúrnou pamiatkou.

06Kostol  ECAV

Postavený v roku 1933 podľa projektu domáceho murárskeho majstra Michala Kováča, stavba bola postavená svojpomocne občanmi – cirkevníkmi.

So stavbou sa začalo 13.3.1933, chrám posvätil 3.9.1933 ev. a. v. biskup V.P. Čorda. Je postavený na mieste starého cintorína, nájdené kosti sú uložené pod oltárom. Stojí na mieste, na ktorom stála drevená ev. a. v. cirkevná škola a drevená zvonica. Neogotická stavba má pozdĺžny sieňový priestor s chórom, rovný strop a pristavenú sakristiu. Veža, vysoká 19 metrov, je bez zvonov. Oltár znázorňuje Ježiša v Getsemanskej záhrade. Organ je 13 registrový, inštalovaný v roku 1935.

07Dom Milana Rúfusa

Rodičovský Dom Majstra Milana Rúfusa sprístupnený v roku 2008.

Literárne múzeum ponúka prvé rukopisy básnika, jeho portréty, fotografie a výber z jeho myšlienok.

08Posledné miesto odpočinku Majstra Rúfusa

Básnik svetového formátu je pochovaný podľa svojho želania tak, aby z večnosti naveky hľadel na milovanú Poludnicu.

Národné miesto úcty, vďačnosti a piety.

09Pomník padlým občanom počas 1. a 2. svetovej vojny

Pomník postavený v roku 1949 podľa projektu Jána Šúleka. Na čelnej strane sú umiestnené mramorové tabule s menami padlých občanov.V dolnej časti sa nachádzajú: biblický text ("Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď dušu položí za svojich priateľov." Ev.sv. Jána 15,13) a verše Milana Rúfusa ("My mŕtvi nechceme slzy, ale mier prosíme svojou nemotou, pre naše hroby už nedovoľte, rozbíjať hniezda ľudských životov." Milan Rúfus).

 

10Pomník padlým v Slovenskom národnom povstaní

Postavený v roku 1964 trom zastreleným občanom Závažnej Poruby. Nachádza sa na návrší Polčenô, južne od obce. Náhrobný kameň a obruba pozostávajú z upraveného prírodného kameňa.

11Areál telesného pohybu Mateja Staroňa

Nachádza sa nad obcou. Telocvičňa v prírode poskytuje možnosti rekreačného telesného pohybu, je oázou oddychu. Súčasťou je detské ihrisko, multifunkčné ihrisko - v zime klzisko, bežecké trate. Areál je v celoročnej prevádzke.

12Lyžiarske stredisko SKI OPALISKO

Nad obcou je vybudované lyžiarske stredisko s bežeckými a zjazdovými traťami. K dispozícii sú vleky a sedačková lanovka. Služby dopĺňa požičovňa a servis lyžiarskej výstroje, snowboardov, horských bicyklov a iného športového materiálu.

 

(Zdroj: História obce Závažná Poruba, autori: PhDr. P. Vítek a kol., ISBN: 80-968795-2-9)

© 2019