Dodatky ku zmluvám 2013


i pdfDodatok č.6, Prvý municipiálny úver, Zmluva o úvere č. 32/019/2001 (840,7kB)

i pdfDodatok č.2, Zmluva o termínovanom úvere č.32/068/09 (910,7 kB)

i pdfDodatok č.2, Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 32/062/10 (1.2 Mb)

i pdfDodatok č.3, Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) 32/062/10 (425 kB)

i pdfZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č.32/013/13 (4.3 Mb)


©2013